Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

23.11.2018 13:59

PROBLEMS AND RESTRAINT FACTORS OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Denisenko M.P., Doctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics, Kyiv National University of Technology and Design; Tokacheva A.V., student, Kyiv National University of Technology and Design

Open topic »

18.11.2018 19:02

ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Райкова Л.О., магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Черненко Д.В., магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Open topic »

30.11.2018 23:44

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Волошина Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Білоконь Марія Володимирівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Open topic »

30.11.2018 19:02

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Волювач Маргарита Вікторівна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Open topic »

26.11.2018 14:21

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПІДРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гальцева Олена Михайлівна, бакалавр, студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Open topic »

22.11.2018 14:58

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Коваленко Анастасия Сергеевна, студентка экономического факультета, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

Open topic »

30.11.2018 23:52

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Кравченко Д. С., студентка, Херсонський національний технічний університет; Сита Євгенія Миколаївна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, Херсонський національний технічний університет

Open topic »

21.11.2018 19:43

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Ланова Яна Олегівна, бакалавр, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національно торговельно-економічного університету

Open topic »

01.12.2018 10:24

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕСІЇ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Магденко Валентина Русланівна, студентка, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Абрамова Галина В'ячеславівна, начальник відділу аналізу та тарифоутворення ХФ ДП «Адміністрація морських портів України»

Open topic »

01.12.2018 10:07

ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Маймур Євгенія Феліксівна, студент юридичного факультету, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

Open topic »

30.11.2018 21:48

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Спасенко Олександв Віталійович, студент, Донецький національний університет ім. В. Стуса; Воронін Антон Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Open topic »

21.11.2018 19:18

ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ СХЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Теліженко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, Сумський державний університет; Сотник Микола Іванович, доктор технічних наук, Сумський державний університет; Вакуленко Ігор Анатолійович, Сумський державний університет

Open topic »

18.11.2018 19:19

ТИПОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛ РИЗИКІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Кій Антон Олександрович, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Черненко Ірина Вадимівна, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Open topic »

01.12.2018 09:33

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Яворська Оксана Григорівна, кандидат біологічних наук, Київський національний лінгвістичний університет

Open topic »

23.11.2018 13:55

ЗНАЧЕННЯ, ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Яковенко Ірина Володимирівна, студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024