Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices

19.03.2015 22:26

ТАЄМНИЦЯ УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ) ЯК ЗЛОЧИН ПРОТИ СІМ’Ї ТА НЕПОВНОЛІТНІХ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Вислоцька Тетяна Юріївна, аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ

Open topic »

09.03.2015 14:33

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Губін Григорій Олександрович, студент Національної академії внутрішніх справ

Open topic »

02.03.2015 22:07

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ГЕТЬМАНЩИНЫ В КОНТЕКСТЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА РОМАНО-ГЕРМАНСКОГО ТИПА

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Джавадов Хикмет Аловсат оглы, кандидат юридических наук, научный сотрудник, докторант Института государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины

Open topic »

09.03.2015 14:40

ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Карпов Никифор Семенович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ

Open topic »

09.03.2015 14:45

ПОВІДОМЛЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Карпов Никифор Семенович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ; Дьомін Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, державний радник юстиції 2 класу

Open topic »

09.03.2015 14:43

РОЗГЛЯД СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КЛОПОТАННЯ СТОРОНИ ЗАХИСТУ ПРО ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Карпова Світлана Аркадіївна, здобувач кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ

Open topic »

04.02.2015 20:05

ТЕНДЕНЦІЇ РО‏ЗВИТКУ ЗАКО‏НО‏ДАВСТВА ПРО ‏СПО‏РТ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Шевченко Олександр Сергійович, аспірант кафедри публічного права Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Open topic »

28.01.2015 12:42

ВІДВОДИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Шинкаренко Аннета Вікторівна, студентка Інституту післядипломної освіти юридичного факультету заочної форми навчання спеціальності «Правознавство» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

19.03.2015 18:02

«ДИТЯЧА ПОРНОГРАФІЯ» ЯК САМОСТІЙНИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Яремко Оксана Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Тернопільського національного економічного факультету

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024