Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

22.11.2021 20:35

МЕТОДИКА СПИСАННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Сарапіна Ольга Андріївна, доктор економічних наук, професор, Херсонський національний технічний університет; Шмалій Анна Вікторівна, здобувач, Херсонський національний технічний університет

Open topic »

24.11.2021 20:02

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПАСІВ НА АВТОДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Чабаненко Світлана Петрівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна; Магопець Михайло Сергійович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Open topic »

24.11.2021 18:14

ОБЛІК КРЕДИТІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Чучкевич Дарина Юріївна, студентка 3 курсу, Київський національний університет технологій та дизайну

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024