Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law

18.11.2019 14:00

COORDINATING LAWS IN THE CURRENT LAW OF THE ISLAND OF MEN

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko

Open topic »

25.11.2019 19:06

ДО ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Коробка Ярослав Васильович, студент ІІ року магістратури, юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

22.11.2019 13:07

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Олещук Ольга Святославівна, студентка другого курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

25.11.2019 17:37

ДО ПИТАННЯ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРАВ ЛГБТ-СПІЛЬНОТ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Піть Ігор Юрійович, студент 3-го курсу судово-адміністративного факультету Національного університету «Одеська юридична академія»

Open topic »

25.11.2019 12:29

ПРОБЛЕМИ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЬОГОДЕННІ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Статко Дар’я Олександрівна, студентка IV курсу, коледж економіки, права та інформаційних технологій Кам’янець-Подільського податкового інституту

Open topic »

27.11.2019 12:21

СОМАТИЧНІ ПРАВА: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Фадєєва Дарія Сергіївна, студентка 2 курсу, 12 групи, Інститут прокуратури та кримінальної юстиції, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого

Open topic »

25.11.2019 10:49

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ІНТЕРЕСАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Ходико Валерія Ігорівна, магістрант, Національна академія державного управління при Президентові України

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024