Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

09.11.2020 17:42

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Єремян Олена Михайлівна, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна; Гладишева Ганна Ігорівна, здобувач вищої освіти за спеціальністю 071-Облік і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

Open topic »

26.11.2020 17:21

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Кириленко Наталія Олександрівна, студентка 4 курсу факультету фінансів та обліку, Київського національного торговельно-економічного університету

Open topic »

25.11.2020 21:25

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РІВНЯ СУТТЄВОСТІ В АУДИТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Матковська Діана Анатоліївна, студентка факультету фінансів та обліку, Київського Національного торговельно-економічного університету

Open topic »

25.11.2020 20:24

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЗАРОБІТНА ПЛАТА»

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Ніколішина Галина Валентинівна, магістр факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет

Open topic »

25.11.2020 20:44

РЕЄСТРАЦІЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ОРГАНАХ КАЗНАЧЕЙСТВА

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Пінчук Тетяна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет; Янчукова Альона Сергіївна, магістр, Херсонський національний технічний університет

Open topic »

23.11.2020 14:26

АНАЛІЗ ПОРЯДКУ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ОРЕНДИ СІЛЬГОСПЗЕМЕЛЬ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Рогозний Сергій Анатолійович, член Ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, аспірант факультету обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024