Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

21.12.2017 17:22

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Баландіна Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, кафедра «Туризму і готельного господарства» Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків; Іванчук А.В., студент групи МГРС2016-1, факультету «Менеджмент», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків; Кітріш О.О., студент групи ХарМГОТ2015-1з, центру заочного навчання, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

10.12.2017 19:28

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АКТИВІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Зарічук Олександр Євгенович, аспірант, Вінницький національний аграрний університет

Open topic »

21.12.2017 17:11

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Камай Каріна Іванівна, студентка, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

22.12.2017 14:13

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Машлій Галина Богданівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Табас Людмила Богданівна, студентка, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Open topic »

15.12.2017 20:53

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДП МА «БОРИСПІЛЬ»

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Островська Ольга Василівна, студентка 6 курсу Національного авіаційного університету

Open topic »

22.12.2017 15:57

МАРКЕТИНГОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОТРФЕЛЕМ БІЗНЕСІВ ФІРМИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Павленко Лілія Анатоліївна, студентка Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Галушко Олена Ігорівна, старший викладач кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Open topic »

21.12.2017 19:49

ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ В ОЦІНЦІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Пчелинська Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри обліку і оподаткування, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Open topic »

18.12.2017 16:58

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Рогов В'ячеслав Георгійович, викладач, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Open topic »

21.12.2017 17:32

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Рябєв Антон Анатолійович, старший викладач, кафедра «Туризму і готельного господарства», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Герасименко Юлія Львівна, студентка групи МТУР-2016, факультету «Менеджмент», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Кобзар Євгеній Олександрович, студент групи МТУР-2016, факультету «Менеджмент», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Open topic »

21.12.2017 18:45

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Талалай Єлизавета Ігорівна, студентка, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Open topic »

22.12.2017 15:51

КОНТРОЛІНГ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Черкас Владислав Олександрович, студент Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Галушко Олена Ігорівна, старший викладач кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Open topic »

22.12.2017 16:01

АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ БАНКРУТСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Шеремет Вікторія, студентка Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Галушко Олена Ігорівна, старший викладач кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024