Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

01.10.2014 13:38

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Баранова Анастасія Сергіївна, аспірантка Київського національного торговельно-економічного університету, головний спеціаліст управління бухгалтерського обліку та звітності Міністерства освіти і науки України

Open topic »

15.10.2014 14:20

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гунчак Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, Коледж Львівського університету бізнесу та права

Open topic »

10.10.2014 18:49

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Каплун Ольга Олександрівна, студентка ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Open topic »

13.10.2014 12:37

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Клюєва Вероніка Іванівна, аспірант факультету економіки транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Open topic »

15.10.2014 14:10

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Лук’янська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ

Open topic »

15.10.2014 11:49

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Мельник Станіслав Ігорович, студент магістратури, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Open topic »

11.10.2014 13:03

ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Поляков Максим Валерійович, кандидат економічних наук, генеральний директор «Ноосфера Венчурс ЮЕсЕЙ, Інк.»

Open topic »

10.10.2014 19:03

ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З УТВОРЕННЯМИ КОНГЛОМЕРАТИВНОГО ТИПУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Руденко Ярослава Павлівна, аспірант кафедри економічної кібернетики, Козирєв Вадим Анатолійович, аспірант кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Open topic »

11.10.2014 14:40

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Тульська Юлія Віталіївна, студентка Дніпропетровської державної фінансової академії

Open topic »

14.10.2014 13:51

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Шигалевська Ганна Сергіївна, студентка Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024