Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices

30.11.2018 20:08

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ТА ПРЕДМЕТА ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ПРАЦІВНИКОВІ ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ ЧИ ЙОГО БЛИЗЬКИМ РОДИЧАМ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Волошин Володимир Вікторович, економіко-правове відділення, спеціальність «Право», Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

Open topic »

29.11.2018 17:50

РОЗВИТОК ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Геков Максим Віталійович, студент Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

30.11.2018 20:33

ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Закаблук Максим Олександрович, економіко-правове відділення, спеціальність «Право», Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж

Open topic »

20.11.2018 19:21

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Климчук Анастасія Олександрівна, студентка, Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Open topic »

16.11.2018 12:29

ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА НАДЛИШКОВОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ РЕПРЕСІЇ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Костенко Олена Олександрівна, старший викладач кафедри кримінального права і процесу Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету

Open topic »

28.11.2018 16:09

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Мовчан Олена Анатоліївна, студент юридичного факультету Університету митної справи та фінансів

Open topic »

30.11.2018 23:20

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Мороз Світлана Сергіївна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри господарського та адміністративного права, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського»

Open topic »

30.11.2018 23:33

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ ПОКАРАНЬ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВАНІ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Ткаченко Андрій Олександрович, студент, Навчально-науковий юридичний інститут, Національний авіаційний університет

Open topic »

28.11.2018 16:20

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ АБО ЗА ІНШУ НЕЗАКОННУ УГОДУ ЩОДО ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ (СТ. 149 ККУ)

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Удовенко Дарина Сергіївна, студентка, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty eight economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

23 липня 2024

Remaining time to start conference 2

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty six economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
28-05-2024

Eighty seven economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-06-2024

Eighty eight economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-07-2024