Section 2. Management - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 2. Management

01.12.2015 22:08

МЕНЕДЖМЕНТ КРИТИЧНИМИ КОНТРОЛЬНИМ ТОЧКАМИ (ККТ) ПІД ЧАС СЕЛЕКЦІЇ І ВИРОЩУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ТОВ «БАЙСЕРКЕ-АГРО» РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

[Section 2. Management]

Author: Алієв Мурат Ашрафович, докторант, Казахський НАУ, Республіка Казахстан

Open topic »

02.12.2015 00:28

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЕМСТВА

[Section 2. Management]

Author: Бабій Анжела Вадимівна, магістр Одеського національного економічного університету; Місько Ганна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту організації та ЗЕД Одеського національного економічного університету

Open topic »

01.12.2015 23:56

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 2. Management]

Author: Бояринова Катерина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Тринадцятко Богдан Ігорович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Open topic »

14.11.2015 17:10

СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖІНІРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

[Section 2. Management]

Author: Гук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Лисогуб Дар'я Вікторівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Open topic »

01.12.2015 20:44

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ КРИЗИ

[Section 2. Management]

Author: Лозовський Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Левкович Олексій Миколайович, студент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Open topic »

01.12.2015 21:14

КОМПЛЕКС КОМУНІКАЦІЙ З ЗОВНІШНІМИ ПАРТНЕРАМИ: ПРИЧИНИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

[Section 2. Management]

Author: Окань Леся Юріївна, студентка, Національний університет «Львівська політехніка»; Передало Христина Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»

Open topic »

28.11.2015 16:17

IННOВAЦIЙНI МЕТOДИ МOТИВAЦIЇ ПЕРСOНAЛУ НA ПIДПРИЄМСТВI

[Section 2. Management]

Author: Погоняй Марія Олегівна, студентка ФММ, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

Open topic »

30.11.2015 23:05

ОПІР ЗМІНАМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[Section 2. Management]

Author: Полях Марія Володимирівна, студентка, Нaцioнaльний тeхнiчний унiвeрситeт Укрaїни „Київський пoлiтeхнiчний iнститут”

Open topic »

01.12.2015 23:51

POЗВИТOК IННOВAЦIЙНOГO ПOТEНЦIAЛУ ПPOМИCЛOВOГO ПIДПPИЄМCТВA

[Section 2. Management]

Author: Романкевич Ян Михайлович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Open topic »

23.11.2015 23:28

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛІ

[Section 2. Management]

Author: Спектор Ольга Вікторівна, студент, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Золотухіна Інна Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024