Section 2. Management - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 2. Management

30.05.2017 13:19

ESSENCE AND SPECIFICITY OF SOCIAL PARTNERSHIP

[Section 2. Management]

Author: Stovolos N.B., Ph.d., Sumy National Agrarian University

Open topic »

31.05.2017 18:11

ВПЛИВ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ НА ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА

[Section 2. Management]

Author: Вільгуцька Роксолана Богданівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; Лема Галина Володимирівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»

Open topic »

01.06.2017 15:57

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В УКРАИНЕ

[Section 2. Management]

Author: Ена Лиана Сергеевна, студентка кафедры менеджмента, ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»; Ровт Эрика Павловна, старший преподаватель кафедры менеджмента ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»

Open topic »

26.05.2017 15:30

ЗМІНИ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

[Section 2. Management]

Author: Кiлiмнiк Iван Анатолiйович, студент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»; Ізюмцева Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»

Open topic »

31.05.2017 23:49

МОНІТОРИНГ І ОЦІНЮВАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

[Section 2. Management]

Author: Лець Г.С., магістр, Донбаський державний технічний університет; Лихалобов Е.А., кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет

Open topic »

02.06.2017 13:24

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

[Section 2. Management]

Author: Михайлович Паун, студент, Інститут економіки та управління, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Open topic »

31.05.2017 23:28

АНАЛІЗ РИНКУ КЛІМАТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ УКРАЇНИ

[Section 2. Management]

Author: Слободянюк Катерина Олексіївна, студентка, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Open topic »

27.05.2017 15:19

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 2. Management]

Author: Соборайчук Тетяна Юріївна, студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024