15. Psychological sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

15. Psychological sciences

22.02.2023 20:29

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЧОЛОВІКІВ У СУЧАСНОМУ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

[15. Psychological sciences]

Author: Бондарчук Валентина Михайлівна, здобувачка вищої освіти факультету соціальної та психологічної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Радзівіл Катерина Павлівна, кандидат психологічних наук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Open topic »

31.01.2023 23:08

ДУМСКРОЛІНГ ТА ЙОГО ПОДОЛАННЯ!?

[15. Psychological sciences]

Author: Бугрим Валентин Володимирович, академік, доктор філософії, журналіст, психомедіаексперт, нейролінгвокомунікатор, м. Київ,Україна

Open topic »

03.02.2023 15:14

ВПЛИВ ШКІЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ НА МОТИВАЦІЮ ДО УСПІХУ В УЧНІВ РАННЬОГО ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

[15. Psychological sciences]

Author: Гордієнко Наталія Володимирівна, магістрантка спеціальності «Психологія», Поліський національний університет, м. Житомир, Україна Науковий керівник: Гречуха Ірина Анатоліївна, доктор філософії (спеціальність «Психологія»), доцент кафедри психології, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна

Open topic »

29.01.2023 23:02

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПСИХОЛОГА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ

[15. Psychological sciences]

Author: Джулай Анастасія Ігорівна, аспірантка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Open topic »

21.02.2023 14:22

РОЛЬ РЕКЛАМИ У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

[15. Psychological sciences]

Author: Дубінецька Ангеліна Миколаївна, студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, Навчально-науковий інститут іноземної філології; Стахова Ольга Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка

Open topic »

29.01.2023 23:40

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[15. Psychological sciences]

Author: Зеленська Анастасія Костянтинівна, здобувач вищої освіти ступеня магістра Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

21.02.2023 13:51

СТУДЕНТСЬКА ГІДНІСТЬ ТА МОРАЛЬНІСТЬ: ЯК ЗБЕРЕГТИ ВІРУ В СЕБЕ В ЧАСИ КРИЗИ

[15. Psychological sciences]

Author: Кондренко Тетяна Сергіївна, бакалавр, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Сошенко Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Open topic »

21.02.2023 13:19

СУТНІСТЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

[15. Psychological sciences]

Author: Огороднійчук Зоя Василівна, професор, кандидат психологічних наук, Український державний університет імені Михайла Драгоманова; Виборнова Єлизавета Андріївна, аспірант, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Open topic »

21.02.2023 13:44

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

[15. Psychological sciences]

Author: Сороколат Анастасія Олегівна, бакалавр, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; Сошенко Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty eight economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

23 липня 2024

Remaining time to start conference 2

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty six economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
28-05-2024

Eighty seven economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-06-2024

Eighty eight economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-07-2024