Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices

15.02.2019 13:31

РОЗВИТОК НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Алексашенко Віталій Олександрович, Полтавський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України

Open topic »

21.02.2019 10:39

ОКРЕМІ ОЗНАКИ ПОГРОЗИ ВБИВСТВОМ: ПРАВОЗАСТОСОВНИЙ АНАЛІЗ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Дімітров Максим Костянтинович, аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Львівського державного університету внутрішніх справ

Open topic »

25.01.2019 17:23

ПОНЯТТЯ «ФОРМИ СПІВУЧАСТІ» В ТЕОРІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Кичігіна Олена Сергіївна, студентка Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

25.01.2019 17:35

ВІДМЕЖУВАННЯ ПІДБУРЮВАЧА ЗЛОЧИНУ ВІД ІНШИХ ВИДІВ СПІВУЧАСНИКІВ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Кичігіна Олена Сергіївна, студентка Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Open topic »

31.01.2019 10:29

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ КОМПРОМІС ЗА Ч. 4 СТ. 212 КК УКРАЇНИ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Мриглод Артур Ігорович, студент Київського університету права Національної академії наук України

Open topic »

21.02.2019 11:55

УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Плукар Володимир Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу навчально-виховного приватного закладу Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

Open topic »

13.02.2019 16:08

ПИТАННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ДОСТОВІРНОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ВИБОРУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Рудик Ігор Миколайович, заступник завідувача відділу криміналістичних видів досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України

Open topic »

19.02.2019 10:06

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВІДЕО-ФІКСАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОВЕДЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ

[Section 4. Criminal law. Criminal judicial law. Criminalistics. Criminology. Criminal executive law. Court organisation. Law enforcement agencies, public prosecutor’s and public defender’s offices]

Author: Шаповал Леся Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024