Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law

29.11.2018 17:45

РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ АГРАРНИХ ВІДНОСИН

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Білий Артур Юрійович, студент факультету міжнародної економіки і менеджменту, Київський національний університет ім. В. Гетьмана

Open topic »

29.11.2018 18:02

"М'ЯКЕ ПРАВО" ЯК РЕГУЛЯТОР МІЖНАРОДНИХ МИТНИХ ВІДНОСИН

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Банах Даніела Вікторівна, студент факультету міжнародної економіки і менеджменту, Київський національний університет ім. В. Гетьмана

Open topic »

16.11.2018 19:26

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Барвенко Ярослав Віталійович, студент економіко-правового факультету, спеціальність «Правознавство», Одеський національний університету ім. І. І. Мечникова

Open topic »

01.12.2018 10:29

РЕФОРМУВАННЯ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Бейгер Вероніка Андріївна, студентка, юридичний факультет, Тернопільський національний економічний університет

Open topic »

28.11.2018 17:41

ПРОБЛЕМАТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Власенко Ірина Анатоліївна, студентка, спеціальність «Міжнародна економіка», Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

26.11.2018 13:53

ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ САМООБОРОНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Карлюга Єлизавета Кирилівна, студентка третього курсу економіко-правового факультету, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Open topic »

30.11.2018 23:14

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ США В ЯДЕРНІЙ УГОДІ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Кулинич Ксенія Олександрівна, студентка, Факультет Міжнародної економіки та менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

26.11.2018 14:31

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Машкіна Ксенія Олександрівна, студентка факультету міжнародної економіки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Open topic »

28.11.2018 18:36

ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА ЯК ОСНОВНОГО РЕГУЛЯТОРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Спінко Марія Олексадрівна, студентка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

01.12.2018 09:46

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ АФРИКАНСЬКОГО РЕГІОНУ)

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Стойкова Єлизавета, студентка спеціальності міжнародна економіка Національного університету державної фіскальної служби України

Open topic »

28.11.2018 18:00

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА СТРАТЕГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИМЄСТВА

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Тимошик Валерія Юріївна, старший викладач, Запорізький Національний Університет; Метельська Наталія Сергівна, студент, Запорізький Національний Університет

Open topic »

28.11.2018 15:48

РІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СУДІВ В КОНТЕКСТІ ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

[Section 2. Constitutional law. Constitutional judicial law. International law]

Author: Храпицька Марія Олександрівна, студентка третього курсу економіко-правового факультету, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024