Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

22.11.2019 12:55

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Бандура Мар'яна Василівна, магістр, Відокремлений підрозділ національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”, м. Бережани, Україна

Open topic »

26.11.2019 21:57

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ КАЛЬКУЛЮВАННЯ «СТАНДАРТ-КОСТ», «ДИРЕКТ-КОСТИНГ І НОРМАТИВНОГО МЕТОДУ»

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Волобуєва Юлія Володимирівна, студентка 4 курсу, Харківський національний університет, імені В.Н. Каразіна

Open topic »

25.11.2019 21:42

ДИСКОНТУВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна, кандидат економічних наук, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Open topic »

25.11.2019 22:01

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Гринчук Мар’яна Іванівна, магістр, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Open topic »

20.11.2019 10:50

ДЬЮ ДИЛІДЖЕНС В ОПЕРАЦІЯХ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Копотієнко Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту, Київський національний торговельно-економічний університет; Савич Анна Віталіївна, здобувач вищої освіти, Київський національний торговельно-економічний університет

Open topic »

25.11.2019 17:26

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Матковська Діана Анатоліївна, студентка 3 курсу Київського національного торговельно-економічного університету; Кириленко Наталія Олександрівна, студентка 3 курсу Київського національного торговельно-економічного університету

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

26 march 2024

Remaining time to start conference 27

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighties economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-11-2023

Eighty first economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
19-12-2023

Eighty second economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
29-01-2024

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024