Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

15.05.2020 13:56

ЕЛЕКТРОННА ВАЛЮТА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гурко Анна Вікторівна, студентка економічного факультету, Національний університет «Острозька академія»; Зубенко Ігор Ростиславович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, Національний університет «Острозька академія»

Open topic »

27.05.2020 21:15

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Заволока Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів Університету митної справи та фінансів; Волошко Катерина Віталіївна, студентка групи БС-19-1 Університету митної справи та фінансів

Open topic »

28.05.2020 13:07

СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Кузнєцова Олександра Павлівна, студентка факультету фінансів, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

Open topic »

20.05.2020 18:50

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Свиридюк Андрій Анатолійович, студент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024