Section 2. Management - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 2. Management

23.07.2020 15:55

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ОПТИМАЛЬНОСТІ ПІДБОРУ КАДРІВ МЕНЕДЖЕРІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ

[Section 2. Management]

Author: Валенкевич Лариса Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський державний університет; Балагуровська Інна Олексіївна, здобувач, Сумський державний університет

Open topic »

21.07.2020 20:05

AGILE-ФІЛОСОФІЯ В УПРАВЛІННІ КОМАНДАМИ

[Section 2. Management]

Author: Ковальчук Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів

Open topic »

18.08.2020 10:11

РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Section 2. Management]

Author: Лавренко Дмитро Олександрович, магістрант спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент і адміністрування», Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Open topic »

18.08.2020 10:15

РОЗРОБКАЗВІТІВ З КСВ У ВІДПОВІДНОСТІ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

[Section 2. Management]

Author: Уграновська Віра Антонівна, магістрантка спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент і адміністрування», Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»; Уграновська Лариса Антонівна, магістрантка спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент і адміністрування», Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024