Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

13.10.2014 13:11

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ І МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Скіш Юлія Віталіївна, студентка Одеського національного економічного університету

Open topic »

11.10.2014 13:37

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Сухомлин Валерія Ігорівна, студентка Одеського національного економічного університету

Open topic »

11.10.2014 13:30

НЕДОЛІКИ У ЗАКОНОДАВЧОМУ РЕГУЛЮВАННІ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Федорова Ірина Володимирівна, бакалавр Одеського національного економічного університету

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 6

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024