Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

01.12.2014 10:11

DAS WIRTSCHAFTLICHE POTENTIAL DER UKRAINE

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Bodnya Dmitri Andrejewitsch, Poryvai Artjom Alexandrowitsch, Studenten Dnipropetrovsk Staatlichen Akademie der Finanzen

Open topic »

18.11.2014 18:57

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ У БУДІВНИЦТВІ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Баландіна Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

Open topic »

30.11.2014 18:34

ЕТАПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕХНОПАРКУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гнітецький Євген Віталійович, асистент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Open topic »

28.11.2014 23:44

МОТИВАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА РИЗИК ПЛИННОСТІ КАДРІВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гошка Орися Володимирівна, магістр з фінансів, інспектор з кадрів Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша, м. Львів

Open topic »

30.11.2014 15:44

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ БРЕНДУ СПОЖИВАЧЕМ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Гук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Єсюнін Сергій Сергійович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Open topic »

07.12.2014 12:51

СУЧАСНИЙ СТАН СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Домашевський Руслан Олександрович, студент, ПВНЗ «Європейський університет», Уманська філія; Віштак Сергій Сергійович, студент, ПВНЗ «Європейський університет», Уманська філія

Open topic »

14.11.2014 00:46

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Ніколаєнко Дмитро Володимирович, аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Open topic »

04.11.2014 14:57

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Носенко Олександр Сергійович, аспірант Запорізького національного університету

Open topic »

02.12.2014 00:22

ЧИННИКИ УСПІШНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Селезньова Галина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Open topic »

18.11.2014 17:45

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗЕРВІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Холодницька Алла Вячеславівна, кандидат економічних наук, доцент Чернігівського національного технологічного університету; Москаленко Марина Валеріївна, студентка Чернігівського національного технологічного університету

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024