1. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

1. Economic sciences

08.08.2023 18:25

СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

[1. Economic sciences]

Author: Башинська Марина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету; Власенко Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та соціально-гуманітарних дисциплін Міжнародного європейського університету

Open topic »

28.09.2023 22:07

ОНОВЛЕННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЯК НАПРЯМ ЗМІЦНЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Economic sciences]

Author: Ковальова Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, Сумський національний аграрний університет; Гнідаш Марія Олександрівна, здобувач, Сумський національний аграрний університет; Рахматоль Олег Олегович, здобувач, Сумський національний аграрний університет; Гончаров Олександр Олександрович, здобувач, Сумський національний аграрний університет

Open topic »

28.09.2023 15:47

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СУЧАСНИХ IT КОМПАНІЯХ

[1. Economic sciences]

Author: Мінаков Станіслав Вадимович, магістрант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Open topic »

28.09.2023 13:11

ІНСТИТУТИ СМАРТ-ЕКОНОМІКИ В РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ БІЗНЕС МОДЕЛЕЙ

[1. Economic sciences]

Author: Уманський Олександр Валерійович, аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Open topic »

27.09.2023 12:20

ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В АВІАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ В УМОВАХ ЗЕД

[1. Economic sciences]

Author: Якимів Віктор Степанович, студент, Льотна академія Національного авіаційного університету

Open topic »

29.09.2023 15:23

ДЕПОЗИТНІ СЕРТИФІКАТИ НБУ ЯК КЛЮЧОВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ

[1. Economic sciences]

Author: Ярошенко Сергій Сергійович, аспірант, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024