2. Legal sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

2. Legal sciences

26.02.2024 18:00

ЗНАРЯДДЯ ТА ЗАСОБИ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

[2. Legal sciences]

Author: Ісагова Наталія Магомед кизи, аспірантка кафедри кримінального процесу та криміналістики ННІ Права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Open topic »

28.02.2024 13:29

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАВА ЛЮДИНИ

[2. Legal sciences]

Author: Бакуменко Андрій Валентинович, аспірант кафедри теорії та історії держави і права, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Open topic »

26.02.2024 19:13

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ СТОРІН У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

[2. Legal sciences]

Author: Бандура Володимир Іванович, аспірант відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Open topic »

28.02.2024 13:42

ПОГЛЯДИ ТА ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА

[2. Legal sciences]

Author: Вадімов Артем Павлович, аспірант кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ

Open topic »

15.02.2024 13:35

ОСОБЛИВОСТІ ЗАМІНИ СТОРОНИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

[2. Legal sciences]

Author: Гуменюк Юрій Ігорович, аспірант Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Open topic »

20.02.2024 12:24

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕПУТАТІВ СЕЙМУ ЦАРСТВА ПОЛЬСЬКОГО

[2. Legal sciences]

Author: Кислун Вадим Володимирович, випускник аспірантури за кафедрою конституційного права та правосуддя ОНУ ім. І.І. Мечникова, Директор ГО «НДІ проблем держави та права», Україна

Open topic »

28.02.2024 13:52

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

[2. Legal sciences]

Author: Ковач Ігор Миколайович, аспірант кафедри права та загально правових дисциплін, Інститут права та суспільних відносин, ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ, Україна

Open topic »

07.02.2024 13:58

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ ТА ОСВІТИ

[2. Legal sciences]

Author: Конончук Богданна Ростиславівна, студент, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Open topic »

26.02.2024 19:42

ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ: ПОСТАНОВКА НАУКОВОЇ ПРОБЛЕМИ

[2. Legal sciences]

Author: Куркін Євген Вікторович, аспірант відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Open topic »

28.02.2024 13:08

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ЯК НАЛЕЖНА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

[2. Legal sciences]

Author: Лисюк Ярослав Юрійович, аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Open topic »

28.02.2024 13:37

СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ДЕКЛАРУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

[2. Legal sciences]

Author: Никифоренко Наталя Андріївна, аспірант наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Національної академії внутрішніх справ

Open topic »

26.02.2024 19:34

ЗАХИСТ ПРАВ УЧАСНИКІВ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

[2. Legal sciences]

Author: Процков Сергій Васильович, аспірант відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

Open topic »

10.02.2024 13:59

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОЗНАКОЮ ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗМІСТУ АБО ЦІЛЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ

[2. Legal sciences]

Author: Світличний Віталій Анатолійович, аспірант кафедри адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Open topic »

06.02.2024 14:32

МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ КРИПТОБІРЖ В ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ

[2. Legal sciences]

Author: Товкун Людмила Вікторівна, кандидатка економічних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024