Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes

31.10.2018 19:07

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Вільчинська Олена Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету; Пундик Руслана Сергіївна, магістр Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету

Open topic »

09.10.2018 11:20

ЕТИЧНО-МОРАЛЬНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ЕКОНОМІКА МАЙБУТНЬОГО НА МІКРО- ТА МАКРОРІВНЯХ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Волювач Маргарита Вікторівна, Дніпровський національний університет імені О. Гончара; Куценко В. Й., Дніпровський національний університет імені О. Гончара

Open topic »

31.10.2018 18:47

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Караван Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, Дніпровський державний технічний університет; Шумило Катерина Петрівна, Дніпровський державний технічний університет

Open topic »

31.10.2018 19:11

ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Копча Юрій Юрійович, аспірант кафедри економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет

Open topic »

01.11.2018 13:16

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЗАСТОСУВАННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ОЦІНКИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет; Дудар Діана Сергіївна, магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Open topic »

30.10.2018 12:51

ЧИННИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 1. Economy, organization and administration of enterprises, branches and complexes]

Author: Трепачова Катерина Валентинівна, бакалавр, студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024