1. Economic sciences - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

1. Economic sciences

30.11.2022 17:41

THE ROLE OF STARTUPS IN THE FORMATION OF GLOBAL BUSINESS ECOSYSTEMS

[1. Economic sciences]

Author: Yana Ruslanivna Petrenko, bachelor's degree, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Open topic »

16.11.2022 22:11

DATA-DRIVEN MARKETING AS A KEY FACTOR OF MODERN BUSINESS

[1. Economic sciences]

Author: Yurii Kretov, student, Economics Faculty of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V. N. Karazin Kharkiv National University; Halyna Mozghova, PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Entrepreneurship, V. N. Karazin Kharkiv National University

Open topic »

29.11.2022 00:49

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Economic sciences]

Author: Бистров Михайло Володимирович, аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Бистрова Ірина Яківна, студентка, Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу

Open topic »

03.12.2022 18:45

СПЕЦИФІКА КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

[1. Economic sciences]

Author: Курганська Елеонора Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна

Open topic »

28.11.2022 20:27

РЕГІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

[1. Economic sciences]

Author: Кутідзе Людмила Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя; Матохнюк Діана Дмитрівна, студентка магістратури, Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Open topic »

29.11.2022 00:22

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “НОВА ПОШТА”

[1. Economic sciences]

Author: Марусич Ярина Іванівна, студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Open topic »

24.11.2022 01:31

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Economic sciences]

Author: Нечаюк Ірина Борисівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Open topic »

18.11.2022 09:56

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНЖИНІРИНГОВИХ КАНАЛІВ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБМІНУ: МЕТОДИЧНІ І ТАКТИЧНІ ШЛЯХИ

[1. Economic sciences]

Author: Поворозник Микола Юрійович, доктор філософії, докторант кафедри Міжнародного обліку та аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Open topic »

29.11.2022 00:56

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

[1. Economic sciences]

Author: Соріна Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, Національний університет «Запорізька політехніка»; Костенко Маргарита Віталіївна, магістр, Національний університет «Запорізька політехніка»; Костенко Сергій Юрійович, магістр, Національний університет «Запорізька політехніка»

Open topic »

24.11.2022 01:25

НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО І ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО. ТОВАР ТА ЙОГО СКЛАДОВІ

[1. Economic sciences]

Author: Ханенко Алла Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», НУ «Запорізька політехніка»

Open topic »

29.11.2022 14:52

ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПОДПРИЄМСТВА З ВВЕДЕННЯМ ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Economic sciences]

Author: Шавріна Юлія Віталіївна, студентка спеціальності Облік і оподаткування, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; Нестеренко Оксана Олександрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики, обліку та аудиту, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024