Section 10. World economy and international economic relations - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 10. World economy and international economic relations

28.05.2019 20:42

ВПЛИВ СТРУКТУРИ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Іванова Маргарита Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Підприємництва і маркетингу», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Open topic »

16.05.2019 16:34

РОЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В НЕТРАДИЦИОННОЙ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Бабенко Виталина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор кафедры международной электронной коммерции и гостинично-ресторанного бизнеса Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; Коняєва Елизавета Григорьевна, аспирантка Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Open topic »

25.05.2019 19:52

НОВІТНІ ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМУ СВІТОГОСПОДАРСЬКИХ ЗВЯЗКІВ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Балдинюк Вікторія Василівна, студентка фінансового відділення Вінницького технічного коледжу

Open topic »

27.05.2019 13:55

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Карпенко Юлія Олегівна, студентка 2 курсу, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Open topic »

28.05.2019 22:51

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Левошук Сергій Анатолійович, студент 5 курсу Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

Open topic »

27.05.2019 14:01

ЗНАЧЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ ТА НА УКРАЇНУ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Польова Ольга Олександрівна, студентка 2 курсу, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Open topic »

03.05.2019 16:14

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В АНАЛІЗІ ЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД ІМПОРТУ

[Section 10. World economy and international economic relations]

Author: Федотова Юлія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

27 лютого 2024

Remaining time to start conference 0

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighties economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
23-11-2023

Eighty first economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
19-12-2023

Eighty second economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
29-01-2024

Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024