Section 4. Accounting, analysis and audit - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 4. Accounting, analysis and audit

17.12.2019 19:16

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Бондарець Олена Миколаївна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ; Старчик Наталія Валентинівна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Open topic »

17.12.2019 22:40

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Калазімова Діана Дмитрівна, студентка, факультету аграрного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Open topic »

16.12.2019 20:13

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Мирінець Інна Русланівна, магістр, економічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Open topic »

17.12.2019 21:47

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

[Section 4. Accounting, analysis and audit]

Author: Олійник Юлія Валентинівна, магістрант групи ОО-18М, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 7

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024