Section 2. Management - Scientific conference

Congratulation from Internet Conference!

Hello

Рік заснування видання - 2014

Section 2. Management

30.06.2017 09:50

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

[Section 2. Management]

Author: Боднарчук Христина Юріївна, студентка 4-го курсу Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національно технічного університету нафти і газу

Open topic »

23.06.2017 17:18

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО УМОВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

[Section 2. Management]

Author: Бруханська Анастасія Вікторівна, студентка спеціальності 075 Маркетинг, КНЕУ ім. В. Гетьмана «Криворізький економічний інститут»

Open topic »

29.06.2017 10:25

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

[Section 2. Management]

Author: Золотухіна Інна Василівна, кандидат технічних наук, Харківський державний університет харчування та торгівлі; Горенко Діана, студентка Харківського Національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Open topic »

28.06.2017 19:26

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Section 2. Management]

Author: Назарчук Надія Валеріївна, студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ, Україна

Open topic »

Report summaries for the international academic and research Internet conference with the topic:

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities

Date of conference

25 квітня 2024

Remaining time to start conference 9

Give topic

Сonferences

Conference 2024

Conference 2023

Conference 2022

Conference 2021

Conference 2020

Conference 2019

Conference 2018

Conference 2017

Conference 2016

Conference 2015

Conference 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Calendar


Eighty third economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
27-02-2024

Eighty fourth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
26-03-2024

Eighty fifth economic and legal discussions. Series: Social sciences and humanities
25-04-2024