Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

31.05.2018 09:31

СУАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Бойко Ольга Василівна, курсант ІІ курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

19.05.2018 18:59

АКТУАЛЬНІСТЬ АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гордєєва Ольга Іллівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж; Ільїнова Ірина Владиславівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 21:33

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гринів Ольга Олегівна, студентка ІІ курсу магістратури, 22 МП групи, Факультет політології та права, спеціальність «правознавство», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Дубчак Леся Сергіївна, доцент кандидат юридичних наук, Факультет політології та права Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 14:00

ДО ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Громенко Іванна Вікторівна, студентка V курсу Рівненського інституту Київського університету права НАН України

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 22:42

РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуйван Оксана Петрівна, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.05.2018 14:35

РИЗИК СТОРІН ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Демедчук Наталія Ігорівна, студентка 1 групи 3 курсу військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

15.05.2018 19:44

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ “ЕЛЕКТРОННИХ” (“ЦИФРОВИХ”) ДОКАЗІВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Зозуля Наталія Олегівна, студентка 2 року навчання ОКР «Магістр», спеціальності «Цивільне судочинство» юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 13:05

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАЗВИ «ЛЕГАТ» ДО ЗАПОВІДАЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 1237 ЦК УКРАЇНИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ковальчук Ярослав Вадимович, юрисконсульт, Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 16:10

ІНСТИТУТ ДОГОВОРУ В РИМСЬКОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА СУЧАСНІЙ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Мошкутело Марина Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури, Інституту політології і права, Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 17:09

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Слюсар Леся Вадимівна, студентка магістратури Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

Відкрити тези доповіді »

29.05.2018 19:28

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Шептовицька Анна Артурівна, студентка 3 курсу, Інституту підготовки кадрів для органів юстицій, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 19:36

РОЗМЕЖУВАННЯ СТАТУСІВ ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО НОТАРІУСІВ ЗА ОЗНАКАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Щаслива Світлана Ігорівна, студентка, Вінницьке відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023