Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

31.05.2018 09:31

СУАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Бойко Ольга Василівна, курсант ІІ курсу факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

19.05.2018 18:59

АКТУАЛЬНІСТЬ АЛІМЕНТНИХ ПРАВОВІДНОСИН

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гордєєва Ольга Іллівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж; Ільїнова Ірина Владиславівна, викладач вищої категорії, викладач-методист, Харківський Державний автомобільно-дорожній коледж

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 21:33

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гринів Ольга Олегівна, студентка ІІ курсу магістратури, 22 МП групи, Факультет політології та права, спеціальність «правознавство», Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Дубчак Леся Сергіївна, доцент кандидат юридичних наук, Факультет політології та права Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 14:00

ДО ПИТАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Громенко Іванна Вікторівна, студентка V курсу Рівненського інституту Київського університету права НАН України

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 22:42

РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуйван Оксана Петрівна, здобувач Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.05.2018 14:35

РИЗИК СТОРІН ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРІВ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Демедчук Наталія Ігорівна, студентка 1 групи 3 курсу військово-юридичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

15.05.2018 19:44

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ “ЕЛЕКТРОННИХ” (“ЦИФРОВИХ”) ДОКАЗІВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Зозуля Наталія Олегівна, студентка 2 року навчання ОКР «Магістр», спеціальності «Цивільне судочинство» юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 13:05

ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НАЗВИ «ЛЕГАТ» ДО ЗАПОВІДАЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 1237 ЦК УКРАЇНИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ковальчук Ярослав Вадимович, юрисконсульт, Регіональна філія "Південно-Західна залізниця" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 16:10

ІНСТИТУТ ДОГОВОРУ В РИМСЬКОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ ТА СУЧАСНІЙ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Мошкутело Марина Сергіївна, студентка 2 курсу магістратури, Інституту політології і права, Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 17:09

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Слюсар Леся Вадимівна, студентка магістратури Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

Відкрити тези доповіді »

29.05.2018 19:28

ДОГОВІР ДАРУВАННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Шептовицька Анна Артурівна, студентка 3 курсу, Інституту підготовки кадрів для органів юстицій, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

Відкрити тези доповіді »

31.05.2018 19:36

РОЗМЕЖУВАННЯ СТАТУСІВ ДЕРЖАВНОГО І ПРИВАТНОГО НОТАРІУСІВ ЗА ОЗНАКАМИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Щаслива Світлана Ігорівна, студентка, Вінницьке відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

24 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 8

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Шістдесят четверті економіко-правові дискусії
27-04-2022

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії
24-05-2022