Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

17.12.2019 19:16

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Бондарець Олена Миколаївна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ; Старчик Наталія Валентинівна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 22:40

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Калазімова Діана Дмитрівна, студентка, факультету аграрного менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 20:13

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Мирінець Інна Русланівна, магістр, економічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 21:47

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Олійник Юлія Валентинівна, магістрант групи ОО-18М, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 11

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023