Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

13.11.2020 18:52

THE MECHANISM OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF GOVERNMENT PROGRAMS

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Malik L.N., the senior lecturer, The Kiev co-operative institute of business and the right

Відкрити тези доповіді »

25.11.2020 21:33

STATE FINANCIAL CONTROL. ESSENCE AND MAIN DEVELOPMENT TRENDS

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Matkovska Diana, student of the Faculty of Finance and Accounting, Kyiv National University of Trade and Economics

Відкрити тези доповіді »

13.11.2020 10:47

STATE-PRIVATE PARTNERSHIP AS THE FORM OF REALIZATION OF GOVERNMENT PROGRAMS

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Rusanjuk V.V., the post-graduate student, National center of science Institute of agrarian economy, the city of Kiev

Відкрити тези доповіді »

27.11.2020 15:19

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС ВІДДАЛЕНОЇ РОБОТИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Глявіна Анастасія Андріївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

17.11.2020 10:43

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Давидчук Сергій Миколайович, аспірант кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

Відкрити тези доповіді »

24.11.2020 17:50

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ У КОЛЕКТИВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Тахтамірова Марія Миколаївна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

23.11.2020 14:57

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПАТ «ЗЗБК ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ»

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ходюк Ольга Олегівна, бакалавр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Відкрити тези доповіді »

24.11.2020 18:07

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Царапкіна Марина Олегівна, студентка 4 курсу, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

18.11.2020 12:29

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ E-LEARNING

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Цупрова Вікторія Станіславівна, студентка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

24.11.2020 10:12

РЕІНЖИНІРИНГ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шапрова Лоліта Олегівна, магістр кафедри підприємництва та туризму, Одеський національний морський університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023