Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право

23.11.2021 20:48

ПОШИРЕННЯ НЕПРАВДИВИХ ЧУТОК В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ В УКРАЇНІ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Гарбачова Олена Віталіївна, студентка Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

25.11.2021 11:31

ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Град Богдана Сергіївна, студентка, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

24.11.2021 17:35

ЗАХОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Денисова Валерія Сергіївна, студентка Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

23.11.2021 21:13

ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: КРИТЕРІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Джурук Наталія Ігорівна, студентка магістратури Навчально-наукового інституту права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

25.11.2021 10:42

ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ №89 ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСУ ТА ПРАВОМІРНОСТІ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Дмитрієв Єгор Костянтинович, студент Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

08.11.2021 23:51

ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Липа Микита Володимирович, студент Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

24.11.2021 19:50

СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 106-1 КУПАП «НЕВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПОСІВІВ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ, МІСЦЬ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ»

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Мамедов Артем Артурович, студент Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

30.11.2021 15:05

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИН

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Павловська Н.В., кандидат юридичних наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет»

Відкрити тези доповіді »

24.11.2021 18:22

ЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Пеклуха Анастасія Володимирівна, студентка Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

23.11.2021 20:53

ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТІ СУДДІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Петренкo Oльгa Oлегiвнa, студентка 4 курсу юридичного факультету, Дoнецького нaцioнaльного унiверситету iменi Вaсиля Стусa

Відкрити тези доповіді »

23.11.2021 21:08

ПІДСТАВИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЕРТИФІКАЦІЇ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Плотнікова Ірина Ігорівна, студентка Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

25.11.2021 13:37

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА ЯК СУБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Сімаго Владлена Володимирівна, студент 5-го курсу Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

24.11.2021 20:09

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Шаталов Владислав Юрійович, студент Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

22.11.2021 20:51

АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Автор: Штундер Валерія Євгеніївна, 3 курс, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 19

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021