Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

08.05.2014 00:51

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Винар Наталія Тарасівна, студентка кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

08.05.2014 00:46

ВІДМІННОСТІ МІЖ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИМИ ТА ВНУТРІШНЬОГРУПОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Винар Юлія Тарасівна, студентка кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

13.05.2014 23:53

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Маслова Катерина Володимирівна, студентка, Національний університет “Львівська політехніка”

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 18:25

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Микитчук Юлія Володимирівна, студентка, Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 15:25

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Огаренко Тетяна Анатоліївна, магістр спеціальності «Облік та аудит», Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 15:11

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Сосницкая Ольга Юрьевна, студентка экономического факультета Харьковского Национального Университета им В.Н. Каразина

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 13:33

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Турло Анжела Валерiївна, студентка ДВНЗ «Криворiзький нацiональний унiверситет»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 18:55

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПОКАЗНИКІВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Фурман Тарас Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Левкович Олексій Миколайович, студент факультету економіки та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 13:40

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПАЛИВНО - МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Шендригоренко Марина Трохимівна, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024