Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

08.05.2014 00:51

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Винар Наталія Тарасівна, студентка кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

08.05.2014 00:46

ВІДМІННОСТІ МІЖ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИМИ ТА ВНУТРІШНЬОГРУПОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Винар Юлія Тарасівна, студентка кафедри обліку та аналізу, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

13.05.2014 23:53

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Маслова Катерина Володимирівна, студентка, Національний університет “Львівська політехніка”

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 18:25

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Микитчук Юлія Володимирівна, студентка, Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 15:25

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Огаренко Тетяна Анатоліївна, магістр спеціальності «Облік та аудит», Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 15:11

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Сосницкая Ольга Юрьевна, студентка экономического факультета Харьковского Национального Университета им В.Н. Каразина

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 13:33

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ З ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Турло Анжела Валерiївна, студентка ДВНЗ «Криворiзький нацiональний унiверситет»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 18:55

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПОКАЗНИКІВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Фурман Тарас Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Левкович Олексій Миколайович, студент факультету економіки та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 13:40

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПАЛИВНО - МАСТИЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Шендригоренко Марина Трохимівна, кандидат економічних наук, доцент, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 17

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023