Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

04.10.2018 10:50

PROFITABILITY OF THE MUNICIPAL ENTERPRISE AND MAIN AREAS OF ITS INCREASES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Zazhyrielova Oleksandra Sergeevna, master's degree, Kyiv National University of Technologies and Design

Відкрити тези доповіді »

30.09.2018 21:23

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гарват Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет; Літинська Валентина Анатоліївна, кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет

Відкрити тези доповіді »

29.09.2018 19:47

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Зіновська Світлана Ігорівна, аспірант кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

02.10.2018 10:51

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СРЕДА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, Институт предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь

Відкрити тези доповіді »

01.10.2018 20:06

ЩОДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коробська Альона Олександрівна, здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

01.10.2018 20:30

ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Крилова Ірина Іванівна, кандидат юридичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

Відкрити тези доповіді »

29.09.2018 19:37

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лозиченко Олександр Миколайович, аспірант кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

26.09.2018 18:55

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК КРЮЇНГОВОЇ КОМПАНІЇ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Наврозова Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний морський університет; Бабаєва Олександра Геннадіївна, магістр, Одеський національний морський університет

Відкрити тези доповіді »

17.09.2018 11:59

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ З ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Паламаренко Яна Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

25.09.2018 12:03

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Пришляк Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет; Даровік Оксана Олегівна, студентка, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

28.09.2018 18:38

КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗВО

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Черниш Ольга Василівна, Київський національний університет технологій та дизайну

Відкрити тези доповіді »

19.09.2018 20:58

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шаманська Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.10.2018 19:47

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ МЕТОДІВ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Захарова Олена Леонідівна, аспірант економічного факультету, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024