Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

04.10.2018 10:50

PROFITABILITY OF THE MUNICIPAL ENTERPRISE AND MAIN AREAS OF ITS INCREASES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Zazhyrielova Oleksandra Sergeevna, master's degree, Kyiv National University of Technologies and Design

Відкрити тези доповіді »

30.09.2018 21:23

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гарват Ольга Анатоліївна, кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет; Літинська Валентина Анатоліївна, кандидат економічних наук, Хмельницький національний університет

Відкрити тези доповіді »

29.09.2018 19:47

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Зіновська Світлана Ігорівна, аспірант кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

02.10.2018 10:51

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СРЕДА И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Карпович Виктор Францевич, кандидат экономических наук, Институт предпринимательской деятельности, г. Минск, Беларусь

Відкрити тези доповіді »

01.10.2018 20:06

ЩОДО ПИТАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коробська Альона Олександрівна, здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

01.10.2018 20:30

ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЯТОРА У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Крилова Ірина Іванівна, кандидат юридичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

Відкрити тези доповіді »

29.09.2018 19:37

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лозиченко Олександр Миколайович, аспірант кафедри управління фінансово-економічною безпекою і проектами, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

26.09.2018 18:55

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИБУТОК КРЮЇНГОВОЇ КОМПАНІЇ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Наврозова Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний морський університет; Бабаєва Олександра Геннадіївна, магістр, Одеський національний морський університет

Відкрити тези доповіді »

17.09.2018 11:59

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЮ З ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Паламаренко Яна Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

25.09.2018 12:03

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Пришляк Наталя Вікторівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет; Даровік Оксана Олегівна, студентка, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

28.09.2018 18:38

КОНЦЕПЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗВО

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Черниш Ольга Василівна, Київський національний університет технологій та дизайну

Відкрити тези доповіді »

19.09.2018 20:58

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шаманська Олена Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

01.10.2018 19:47

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ МЕТОДІВ ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Захарова Олена Леонідівна, аспірант економічного факультету, Запорізький національний університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 17

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023