Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

23.11.2018 13:59

PROBLEMS AND RESTRAINT FACTORS OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Denisenko M.P., Doctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics, Kyiv National University of Technology and Design; Tokacheva A.V., student, Kyiv National University of Technology and Design

Відкрити тези доповіді »

18.11.2018 19:02

ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Райкова Л.О., магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Черненко Д.В., магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 23:44

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Волошина Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Білоконь Марія Володимирівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 19:02

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Волювач Маргарита Вікторівна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

26.11.2018 14:21

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПІДРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гальцева Олена Михайлівна, бакалавр, студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

22.11.2018 14:58

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коваленко Анастасия Сергеевна, студентка экономического факультета, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 23:52

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кравченко Д. С., студентка, Херсонський національний технічний університет; Сита Євгенія Миколаївна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, Херсонський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

21.11.2018 19:43

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ланова Яна Олегівна, бакалавр, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національно торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 10:24

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕСІЇ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Магденко Валентина Русланівна, студентка, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Абрамова Галина В'ячеславівна, начальник відділу аналізу та тарифоутворення ХФ ДП «Адміністрація морських портів України»

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 10:07

ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Маймур Євгенія Феліксівна, студент юридичного факультету, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 21:48

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Спасенко Олександв Віталійович, студент, Донецький національний університет ім. В. Стуса; Воронін Антон Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Відкрити тези доповіді »

21.11.2018 19:18

ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ СХЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Теліженко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, Сумський державний університет; Сотник Микола Іванович, доктор технічних наук, Сумський державний університет; Вакуленко Ігор Анатолійович, Сумський державний університет

Відкрити тези доповіді »

18.11.2018 19:19

ТИПОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛ РИЗИКІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Кій Антон Олександрович, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Черненко Ірина Вадимівна, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 09:33

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яворська Оксана Григорівна, кандидат біологічних наук, Київський національний лінгвістичний університет

Відкрити тези доповіді »

23.11.2018 13:55

ЗНАЧЕННЯ, ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яковенко Ірина Володимирівна, студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024