Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

23.11.2018 13:59

PROBLEMS AND RESTRAINT FACTORS OF INVESTMENT ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Denisenko M.P., Doctor of Economics, Professor of the Department of Business Economics, Kyiv National University of Technology and Design; Tokacheva A.V., student, Kyiv National University of Technology and Design

Відкрити тези доповіді »

18.11.2018 19:02

ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ачкасов Анатолій Єгорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Райкова Л.О., магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Черненко Д.В., магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 23:44

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Волошина Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського; Білоконь Марія Володимирівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 19:02

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Волювач Маргарита Вікторівна, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкрити тези доповіді »

26.11.2018 14:21

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, ГАЛУЗЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ РОЗВИТОК СУЧАСНОГО ПІДРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гальцева Олена Михайлівна, бакалавр, студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

22.11.2018 14:58

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНКУРЕНЦИИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коваленко Анастасия Сергеевна, студентка экономического факультета, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 23:52

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кравченко Д. С., студентка, Херсонський національний технічний університет; Сита Євгенія Миколаївна, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, Херсонський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

21.11.2018 19:43

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ланова Яна Олегівна, бакалавр, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національно торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 10:24

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕСІЇ В МОРСЬКИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Магденко Валентина Русланівна, студентка, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Абрамова Галина В'ячеславівна, начальник відділу аналізу та тарифоутворення ХФ ДП «Адміністрація морських портів України»

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 10:07

ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Маймур Євгенія Феліксівна, студент юридичного факультету, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

30.11.2018 21:48

ОЦІНКА ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Спасенко Олександв Віталійович, студент, Донецький національний університет ім. В. Стуса; Воронін Антон Валерійович, кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний університет ім. В. Стуса

Відкрити тези доповіді »

21.11.2018 19:18

ВРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ РОЗРОБЛЕННІ СХЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Теліженко Олександр Михайлович, доктор економічних наук, Сумський державний університет; Сотник Микола Іванович, доктор технічних наук, Сумський державний університет; Вакуленко Ігор Анатолійович, Сумський державний університет

Відкрити тези доповіді »

18.11.2018 19:19

ТИПОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛ РИЗИКІВ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАНЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Федоренко Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного бізнесу та фінансів Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Кій Антон Олександрович, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Черненко Ірина Вадимівна, магістрант, кафедри економіки підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Відкрити тези доповіді »

01.12.2018 09:33

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яворська Оксана Григорівна, кандидат біологічних наук, Київський національний лінгвістичний університет

Відкрити тези доповіді »

23.11.2018 13:55

ЗНАЧЕННЯ, ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РИСИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яковенко Ірина Володимирівна, студентка Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

24 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Шістдесят четверті економіко-правові дискусії
27-04-2022

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії
24-05-2022