Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

27.12.2018 15:35

СПОРНІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Брендуля Ірина Сергіївна, викладач кафедри Енергомашинобудування, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Відкрити тези доповіді »

26.12.2018 19:36

ДО АНАЛІЗУ ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

27.12.2018 15:48

ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ковалишин Олександр Романович, кандидат юридичних наук, кафедра судочинства, Навчально-науковий Юридичний інститут, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

Відкрити тези доповіді »

27.12.2018 12:36

ПРАВОВА РОЛЬ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Лопушанська Юлія Юріївна, студентка Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

19.12.2018 18:20

ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ТА СУМІЖНИХ ЦИВІЛЬНО – ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Місько Юлія Володимирівна, студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

28.12.2018 17:06

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Соколова Яна Анатоліївна, студент заочної форми навчання Академія адвокатури України

Відкрити тези доповіді »

21.12.2018 20:16

ПРО ДИСКУСІЇ НАВКОЛО ПРОЕКТУ НОВОГО ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Юринець Соломія Олегівна, студентка Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 21

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021