Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

13.05.2014 12:48

INNOVATIVE DEVELOPMENT METALLURGICAL BRANCH OF KAZAKHSTAN

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Janibekova Aidana, Master student of the Faculty of Economics, Karaganda Economic University

Відкрити тези доповіді »

06.05.2014 23:50

МАКСИМІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Афанасьєв Є.В., доктор економічних наук, професор кафедри інноваційного менеджменту та бізнес процесів, ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Василько Е.А., студент, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Відкрити тези доповіді »

07.05.2014 00:26

РОЗВИТОК НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Афанасьєва Марія Григорівна, старший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ “Криворізький національний університет”

Відкрити тези доповіді »

10.04.2014 17:06

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гвоздик Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 20:45

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЙОГО ЗМІНАМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Коротка Катерина Юріївна, студентка Дніпропетровського Університету імені Альфреда Нобеля

Відкрити тези доповіді »

30.04.2014 23:19

ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЦІНИ ЯК ОБ’ЄКТУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лащак Віктор Васильович, кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінансів» Буковинського університету, м. Чернівці

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 13:13

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ У КРИВОМУ РОЗІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мацюра Світлана Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки та стратегії підприємств ДВНЗ «Криворізький національний університет», Світлична Вікторія Володимирівна, студентка кафедри економічної кібернетики ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 15:48

ВІДНОСНО ЗАХИСТУ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мосціпан Роман Миколайович, аспірант кафедри економічної політики НАДУ, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відкрити тези доповіді »

11.05.2014 13:57

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОІВ НА РОЗВИТОК КРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Сінгуцький Олександр Вікторович, аспірант, Класичний приватний університет

Відкрити тези доповіді »

14.05.2014 19:51

ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Трубей Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет, Лісков Максим Володимирович, магістр, Київський національний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

18.04.2014 12:42

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ФОРМА ПОЄДНАННЯ НАУКОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Федорова Наталя Євгенівна, викладач кафедри економічної теорії та правознавства ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ, Україна

Відкрити тези доповіді »

07.05.2014 22:40

ВИТРАТИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Фоменко Ганна Григорівна, аспірант, Донецький університет економіки та права

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024