Секція 2. Менеджмент - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 2. Менеджмент

01.12.2015 22:08

МЕНЕДЖМЕНТ КРИТИЧНИМИ КОНТРОЛЬНИМ ТОЧКАМИ (ККТ) ПІД ЧАС СЕЛЕКЦІЇ І ВИРОЩУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ТОВ «БАЙСЕРКЕ-АГРО» РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Алієв Мурат Ашрафович, докторант, Казахський НАУ, Республіка Казахстан

Відкрити тези доповіді »

02.12.2015 00:28

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЕМСТВА

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Бабій Анжела Вадимівна, магістр Одеського національного економічного університету; Місько Ганна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту організації та ЗЕД Одеського національного економічного університету

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 23:56

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Бояринова Катерина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Тринадцятко Богдан Ігорович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відкрити тези доповіді »

14.11.2015 17:10

СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖІНІРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Гук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Лисогуб Дар'я Вікторівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 20:44

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ КРИЗИ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Лозовський Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Левкович Олексій Миколайович, студент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 21:14

КОМПЛЕКС КОМУНІКАЦІЙ З ЗОВНІШНІМИ ПАРТНЕРАМИ: ПРИЧИНИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Окань Леся Юріївна, студентка, Національний університет «Львівська політехніка»; Передало Христина Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

28.11.2015 16:17

IННOВAЦIЙНI МЕТOДИ МOТИВAЦIЇ ПЕРСOНAЛУ НA ПIДПРИЄМСТВI

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Погоняй Марія Олегівна, студентка ФММ, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

Відкрити тези доповіді »

30.11.2015 23:05

ОПІР ЗМІНАМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Полях Марія Володимирівна, студентка, Нaцioнaльний тeхнiчний унiвeрситeт Укрaїни „Київський пoлiтeхнiчний iнститут”

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 23:51

POЗВИТOК IННOВAЦIЙНOГO ПOТEНЦIAЛУ ПPOМИCЛOВOГO ПIДПPИЄМCТВA

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Романкевич Ян Михайлович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відкрити тези доповіді »

23.11.2015 23:28

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛІ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Спектор Ольга Вікторівна, студент, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Золотухіна Інна Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

23 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-07-2024