Секція 2. Менеджмент - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 2. Менеджмент

01.12.2015 22:08

МЕНЕДЖМЕНТ КРИТИЧНИМИ КОНТРОЛЬНИМ ТОЧКАМИ (ККТ) ПІД ЧАС СЕЛЕКЦІЇ І ВИРОЩУВАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ В ТОВ «БАЙСЕРКЕ-АГРО» РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Алієв Мурат Ашрафович, докторант, Казахський НАУ, Республіка Казахстан

Відкрити тези доповіді »

02.12.2015 00:28

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЕМСТВА

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Бабій Анжела Вадимівна, магістр Одеського національного економічного університету; Місько Ганна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра менеджменту організації та ЗЕД Одеського національного економічного університету

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 23:56

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Бояринова Катерина Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"; Тринадцятко Богдан Ігорович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відкрити тези доповіді »

14.11.2015 17:10

СОЦІАЛЬНИЙ ІНЖІНІРІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Гук Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Лисогуб Дар'я Вікторівна, студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 20:44

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ КРИЗИ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Лозовський Олександр Миколайович, кандидат економічних наук, доцент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Левкович Олексій Миколайович, студент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 21:14

КОМПЛЕКС КОМУНІКАЦІЙ З ЗОВНІШНІМИ ПАРТНЕРАМИ: ПРИЧИНИ РОЗРОБЛЕННЯ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Окань Леся Юріївна, студентка, Національний університет «Львівська політехніка»; Передало Христина Станіславівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет «Львівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

28.11.2015 16:17

IННOВAЦIЙНI МЕТOДИ МOТИВAЦIЇ ПЕРСOНAЛУ НA ПIДПРИЄМСТВI

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Погоняй Марія Олегівна, студентка ФММ, Національний технічний університет України "Київський Політехнічний Інститут"

Відкрити тези доповіді »

30.11.2015 23:05

ОПІР ЗМІНАМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Полях Марія Володимирівна, студентка, Нaцioнaльний тeхнiчний унiвeрситeт Укрaїни „Київський пoлiтeхнiчний iнститут”

Відкрити тези доповіді »

01.12.2015 23:51

POЗВИТOК IННOВAЦIЙНOГO ПOТEНЦIAЛУ ПPOМИCЛOВOГO ПIДПPИЄМCТВA

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Романкевич Ян Михайлович, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відкрити тези доповіді »

23.11.2015 23:28

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛІ

[Секція 2. Менеджмент]

Автор: Спектор Ольга Вікторівна, студент, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова; Золотухіна Інна Василівна, кандидат технічних наук, доцент, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 11

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023