Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

29.06.2016 11:46

PROBLEMS OF HUMAN RESOURCES STRATEGY AND POLICY AT UKRAINIAN ENTERPRICES

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Galushko O.I., senior lecturer, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture; Schepetkova A.S., stydent, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture; Dyrda Y.A., student, Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 17:21

РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бекмурзіна Аліна Максатівна, студентка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 17:37

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Голубка Михайло Михайлович, викладач вищої категорії Львівського кооперативного коледжу економіки і права Україна, м.Львів

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 17:29

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Дмитренко Артем Іванович, кандидат економічних наук, доцент ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Краснощок Антон, магістрант 5 курсу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

28.06.2016 13:25

ВИМОГИ ЩОДО РОЗРОБКИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Обелець Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

14.06.2016 15:43

ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Патрахіна Анна Юріївна, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

Відкрити тези доповіді »

14.06.2016 15:37

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПРАЦІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Хайрудінов Микита Сергійович, студент, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут»

Відкрити тези доповіді »

21.06.2016 13:43

РОЛЬ ПОТРЕБ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яхно Т.П., кандидат економічних наук, доцент кафедри Львівського торговельно-економічного університету; Яхно П.Є., студент Львівського торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят другі економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

21 грудня 2021

До початку конференції залишилось днів 24

Подати заявку

Конференції

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

Календар


Шістдесят перші економіко-правові дискусії
24-11-2021

Шістдесят другі економіко-правові дискусії
21-12-2021