Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

21.12.2017 17:22

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Баландіна Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, кафедра «Туризму і готельного господарства» Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків; Іванчук А.В., студент групи МГРС2016-1, факультету «Менеджмент», Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків; Кітріш О.О., студент групи ХарМГОТ2015-1з, центру заочного навчання, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

10.12.2017 19:28

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА АКТИВІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Зарічук Олександр Євгенович, аспірант, Вінницький національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

21.12.2017 17:11

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМУ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Камай Каріна Іванівна, студентка, Університет митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

22.12.2017 14:13

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Машлій Галина Богданівна, кандидат економічних наук, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Табас Людмила Богданівна, студентка, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Відкрити тези доповіді »

15.12.2017 20:53

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДП МА «БОРИСПІЛЬ»

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Островська Ольга Василівна, студентка 6 курсу Національного авіаційного університету

Відкрити тези доповіді »

22.12.2017 15:57

МАРКЕТИНГОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПОТРФЕЛЕМ БІЗНЕСІВ ФІРМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Павленко Лілія Анатоліївна, студентка Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Галушко Олена Ігорівна, старший викладач кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Відкрити тези доповіді »

21.12.2017 19:49

ВИБІР АЛЬТЕРНАТИВ В ОЦІНЦІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Пчелинська Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри обліку і оподаткування, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Відкрити тези доповіді »

18.12.2017 16:58

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СУДНОБУДУВАННЯ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Рогов В'ячеслав Георгійович, викладач, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Відкрити тези доповіді »

21.12.2017 17:32

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Рябєв Антон Анатолійович, старший викладач, кафедра «Туризму і готельного господарства», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Герасименко Юлія Львівна, студентка групи МТУР-2016, факультету «Менеджмент», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків; Кобзар Євгеній Олександрович, студент групи МТУР-2016, факультету «Менеджмент», Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

21.12.2017 18:45

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Талалай Єлизавета Ігорівна, студентка, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Відкрити тези доповіді »

22.12.2017 15:51

КОНТРОЛІНГ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ «ЗЕЛЕНИХ» ПРОЕКТІВ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Черкас Владислав Олександрович, студент Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Галушко Олена Ігорівна, старший викладач кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Відкрити тези доповіді »

22.12.2017 16:01

АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ БАНКРУТСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шеремет Вікторія, студентка Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Галушко Олена Ігорівна, старший викладач кафедри фінансів і маркетингу Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023