Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.10.2014 13:38

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Баранова Анастасія Сергіївна, аспірантка Київського національного торговельно-економічного університету, головний спеціаліст управління бухгалтерського обліку та звітності Міністерства освіти і науки України

Відкрити тези доповіді »

15.10.2014 14:20

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гунчак Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, Коледж Львівського університету бізнесу та права

Відкрити тези доповіді »

10.10.2014 18:49

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Каплун Ольга Олександрівна, студентка ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Відкрити тези доповіді »

13.10.2014 12:37

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Клюєва Вероніка Іванівна, аспірант факультету економіки транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.10.2014 14:10

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лук’янська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ

Відкрити тези доповіді »

15.10.2014 11:49

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мельник Станіслав Ігорович, студент магістратури, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Відкрити тези доповіді »

11.10.2014 13:03

ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Поляков Максим Валерійович, кандидат економічних наук, генеральний директор «Ноосфера Венчурс ЮЕсЕЙ, Інк.»

Відкрити тези доповіді »

10.10.2014 19:03

ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З УТВОРЕННЯМИ КОНГЛОМЕРАТИВНОГО ТИПУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Руденко Ярослава Павлівна, аспірант кафедри економічної кібернетики, Козирєв Вадим Анатолійович, аспірант кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Відкрити тези доповіді »

11.10.2014 14:40

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Тульська Юлія Віталіївна, студентка Дніпропетровської державної фінансової академії

Відкрити тези доповіді »

14.10.2014 13:51

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шигалевська Ганна Сергіївна, студентка Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 17

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023