Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

01.10.2014 13:38

ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Баранова Анастасія Сергіївна, аспірантка Київського національного торговельно-економічного університету, головний спеціаліст управління бухгалтерського обліку та звітності Міністерства освіти і науки України

Відкрити тези доповіді »

15.10.2014 14:20

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Гунчак Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, Коледж Львівського університету бізнесу та права

Відкрити тези доповіді »

10.10.2014 18:49

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Каплун Ольга Олександрівна, студентка ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Відкрити тези доповіді »

13.10.2014 12:37

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Клюєва Вероніка Іванівна, аспірант факультету економіки транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

15.10.2014 14:10

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Лук’янська Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ

Відкрити тези доповіді »

15.10.2014 11:49

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Мельник Станіслав Ігорович, студент магістратури, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Відкрити тези доповіді »

11.10.2014 13:03

ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Поляков Максим Валерійович, кандидат економічних наук, генеральний директор «Ноосфера Венчурс ЮЕсЕЙ, Інк.»

Відкрити тези доповіді »

10.10.2014 19:03

ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З УТВОРЕННЯМИ КОНГЛОМЕРАТИВНОГО ТИПУ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Руденко Ярослава Павлівна, аспірант кафедри економічної кібернетики, Козирєв Вадим Анатолійович, аспірант кафедри менеджменту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Відкрити тези доповіді »

11.10.2014 14:40

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Тульська Юлія Віталіївна, студентка Дніпропетровської державної фінансової академії

Відкрити тези доповіді »

14.10.2014 13:51

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шигалевська Ганна Сергіївна, студентка Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 7

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024