Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

27.04.2017 16:21

FACTORS WHICH PROVIDE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN DAIRY INDUSTRY

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Tiasmin A.V., student of Kyiv National University of Technologies and Design

Відкрити тези доповіді »

27.04.2017 10:57

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Бала Володимир Володимирович, кандидат економічних наук, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського; Ільченко Анастасія Сергіївна, студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського; Сущенко Єлизавета Ігорівна, студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Відкрити тези доповіді »

26.04.2017 22:22

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ ЯК БАГАТОАСПЕКТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Буздиган Марія Олександрівна, аспірантка Одеського національного економічного університету

Відкрити тези доповіді »

27.03.2017 19:36

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЦЕДУРИ DUE DILIGENCE ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вірченко Вероніка Вадимівна, студентка IІ курсу магістратури спеціалізованої магістерської програми «Управління ризиками та страхування» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

27.04.2017 13:43

МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПРОВЕДЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вербицький Михайло Ігорович, студент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС; Ізюмцева Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС

Відкрити тези доповіді »

14.04.2017 12:35

РОЛЬ ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УГОД ЗІ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Воробйова Лариса Дмитрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського; Яковенко Ярослава Юріївна, аспірантка кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського

Відкрити тези доповіді »

27.04.2017 13:55

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Жовта Аліна Анатоліївна, студентка, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС; Ізюмцева Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ УБС

Відкрити тези доповіді »

27.04.2017 17:05

УПРАВЛІННЯ ТЬЮТОРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ В ОСВІТІ ЯК ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Клименко Світлана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри теорії й методики управління навчальними закладами освіти, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Відкрити тези доповіді »

04.04.2017 12:25

КОМІТЕТ З ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНТРОЛІНГУ ІНВЕСТИЦІЙ НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Козловський Адріан Тарасович, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

26.04.2017 15:49

ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Копосова Євгенія Геннадіївна, студентка Херсонського національного технічного університету, Херсон, Україна

Відкрити тези доповіді »

26.04.2017 15:47

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Копосова Анастасия Геннадиевна, студентка, Херсонский национальный технический университет, г. Херсон, Украина

Відкрити тези доповіді »

26.04.2017 22:17

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кузьменко Олександр Олександрович, аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

26.04.2017 22:10

УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Малимон Євгеній Сергійович, магістрант, Київський національний університет технологій та дизайну

Відкрити тези доповіді »

07.04.2017 18:13

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АВІАБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Островська Ольга Василівна, студентка, Національний авіаційний університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023