1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

23.02.2023 12:32

TEAMWORK SUCCESS FACTORS IN HEALTH CARE PROJECT MANAGEMENT

[1. Економічні науки]

Автор: Artem Bardas, D.E., Professor, Dnipro University of Technology; Viktor Khanov, Post-graduate student, Dnipro University of Technology

Відкрити тези доповіді »

22.02.2023 10:45

СУЧАСНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛЯННІ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МЕДИЧНОЇ УСТАНОВИ

[1. Економічні науки]

Автор: Єрмолаєва Алла Вячеславівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, Національний університет «Запорізька Політехніка»; Семенцова Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, Національний університет «Запорізька Політехніка»

Відкрити тези доповіді »

23.02.2023 14:00

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

[1. Економічні науки]

Автор: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, НТУ “Дніпровська політехніка”; Авраменко Олександр Олексійович, аспірант кафедри менеджменту, НТУ “Дніпровська політехніка”

Відкрити тези доповіді »

23.02.2023 12:48

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[1. Економічні науки]

Автор: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, НТУ “Дніпровська політехніка”; Замковий Максим Юрійович, аспірант кафедри менеджменту, НТУ “Дніпровська політехніка”

Відкрити тези доповіді »

23.02.2023 12:14

ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ВИКОНАННЯМ ПРОЄКТНОЇ РОБОТИ

[1. Економічні науки]

Автор: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, професор, НТУ «Дніпровська політехніка»; Клименко Аркадій Тимофійович, аспірант кафедри менеджменту, НТУ «Дніпровська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

22.02.2023 21:40

ВПЛИВ УМОВ СЕРЕДОВИЩА НА ОБРАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯМИ ПРОЄКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

[1. Економічні науки]

Автор: Бардась Артем Володимирович, доктор економічних наук, професор, НТУ «Дніпровська політехніка»; Руденко Денис Олександрович, аспірант, НТУ «Дніпровська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

22.02.2023 20:10

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ INTERTOP)

[1. Економічні науки]

Автор: Боровиченко Олександр Денисович, студент, Національний університет «Львівська Політехніка»

Відкрити тези доповіді »

21.02.2023 19:21

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН УЧАСНИКІВ ПРИ НАДАННІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

[1. Економічні науки]

Автор: Кійко Антон Ігорович, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня ОНП "Облік і оподаткування", Львівський торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

18.02.2023 14:31

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Позднякова Аліна Олександрівна, здобувач вищої освіти, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка

Відкрити тези доповіді »

16.02.2023 20:06

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

[1. Економічні науки]

Автор: Позднякова Аліна Олександрівна, здобувач вищої освіти, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

08.02.2023 12:38

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ЩОДО ЄДИНОГО ВНЕСКУ

[1. Економічні науки]

Автор: Стефанович Наталія Ярославівна, старший викладач, Херсонський національний технічний університет; Крисов Антон Іванович, здобувач вищої освіти, Херсонський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

18.02.2023 14:20

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ У ВОЄННИЙ ЧАС

[1. Економічні науки]

Автор: Чижова Таміла Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна; Маліновська Поліна Борисівна, здобувач другого (магістерського) рівня Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна

Відкрити тези доповіді »

29.01.2023 22:44

РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ВІДЕОІГОР

[1. Економічні науки]

Автор: Чизмар Іван Іванович, аспірант кафедри eкономіки та фінансів, Мукачівський державний університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023