Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень

09.05.2022 11:25

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ПРАВА УКРАЇНИ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Денисюк Мар'яна Сергіївна, здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна; Пильгун Наталія Василівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

05.05.2022 18:53

СПОСОБИ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВА: ОБ’ЄКТИВІЗМ, СУБ’ЄКТИВІЗМ, ІНТЕРСУБ’ЄКТИВНІСТЬ

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Мельникович Михайло Степанович, доцент кафедри право, доктор філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право, ЗВО «УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА», м. Івано-франківськ, Україна

Відкрити тези доповіді »

26.05.2022 20:31

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ З МОСКОВСЬКО-БІЛЬШОВИЦЬКИМИ КАРАЛЬНО-РЕПРЕСИВНИМИ СТРУКТУРАМИ (др. пол. 50-х рр. XX ст.) (сучасна українська історіографія)

[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень]

Автор: Ухач Василь Зіновійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнський національний університет

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 15

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023