4. Педагогічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

4. Педагогічні науки

18.03.2023 18:01

GOOGLE CLASSROOM AS A TOOL FOR ENHANCING DISTANCE EDUCATION IN HEI

[4. Педагогічні науки]

Автор: Tetiana Yuriivna Pohorielova, Ph.D. (Pedagogy), Associate Professor at the Department of Pedagogy, Foreign Philology and Translation Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 18:39

ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Васильків Тетяна Володимирівна, викладач ВСП «Педагогічний фаховий коледж»; асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

21.03.2023 16:31

СУЧАСНА ПОЧАТКОВА ШКОЛА В УМОВАХ ВАРІАТИВНОСТІ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Габовда Мар’яна Іванівна, здобувачка вищої освіти Мукачівського державного університету; Голіш Ніколетта Василівна, здобувачка вищої освіти Мукачівського державного університету; Лізанець Ксенія Іванівна, здобувачка вищої освіти Мукачівського державного університету; Лалак Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 15:33

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА»

[4. Педагогічні науки]

Автор: Гарбуза Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

21.03.2023 17:18

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Гирич Зоя Іванівна, доктор педагогічних наук, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 01:14

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА З ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ОСВІТИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Жигула Карина Вікторівна, здобувач ступеня вищої освіти «магістр», Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

Відкрити тези доповіді »

14.03.2023 13:48

МАНІПУЛЯЦІЯ І АКТИВІЗАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Клімакова Світлана Миколаївна, старший викладач кафедри «спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу», Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Лоза Олександра Ігорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 135 Харківської міської ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу К. Ф. Ольшанського»

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 11:47

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Кохтич Христина Василівна, здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет; Фенчак Любов Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Мукачівський державний університет, Україна

Відкрити тези доповіді »

23.03.2023 12:24

ФУНКЦІЯ ЕСТРАДНОГО ВИКОНАВСТВА В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

[4. Педагогічні науки]

Автор: Кучерявенко Анна Євгенівна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету початкової освіти та мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 15:59

DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE STUDENTS STUDYING INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS WITH THE HELP OF CASE- STUDY METHOD

[4. Педагогічні науки]

Автор: Неустроєва Гелена Олегівна, старший викладач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Тимченко Галина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри «Прикладна математика» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Громов Вадим Олександрович, студент 2 курсу факультету Міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н.Каразіна

Відкрити тези доповіді »

01.03.2023 22:46

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА ЗАСУДЖЕНИХ АВСТРІЇ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Пахомов Ілля Володимирович, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Відкрити тези доповіді »

21.03.2023 16:57

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Петренко Тетяна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна

Відкрити тези доповіді »

22.03.2023 13:26

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

[4. Педагогічні науки]

Автор: Петренко Юлія Анатоліївна, старший викладач кафедри зарубіжної філології Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, м. Київ, Україна

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 18:02

ГЕОМЕТРІЯ БІЛЬЯРДУ НА ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТТЯХ З МАТЕМАТИКИ У ЗЗСО

[4. Педагогічні науки]

Автор: Топор Тетяна Дмитрівна, студентка, факультет математики та інформатики, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Відкрити тези доповіді »

18.03.2023 15:29

ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАКТ І ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА

[4. Педагогічні науки]

Автор: Чертов Владислав Ігорович, викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО « Університет менеджменту освіти»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024