2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

19.12.2023 15:52

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДЕН

[2. Юридичні науки]

Автор: Веремчук Владислав Сергійович, викладач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Відкрити тези доповіді »

11.12.2023 15:00

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНТЕРЕСУ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Грабовська Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

04.12.2023 17:03

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Комарова Юлія Віталіївна, студентка 4 курсу групи ПБ-20-1, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету; Мельник Олена Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Державного податкового університету

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:11

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Кошова Катерина Віталіївна, студентка ОС «Магістр» заочної форми навчання Навчально-наукового інституту права Київського національного університету Імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:58

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Лавренюк Анастасія Сергіївна, здобувачка вищої освіти ОП «Магістр» Донецького національного університету імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

08.12.2023 11:50

ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

[2. Юридичні науки]

Автор: Лисюк Ярослав Юрійович, аспірант, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 13:54

ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ СІЧОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Маковецька Неля Євгенівна, докторант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Відкрити тези доповіді »

06.12.2023 14:07

АРГУМЕНТАЦІЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Медведчук Дмитро Миколайович, аспірант ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

18.12.2023 17:04

ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАВНИКІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Новосад Ірина Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 11:35

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Петришина Марина Олександрівна, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 01:35

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Польова Марія Андріївна, Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Відкрити тези доповіді »

22.12.2023 22:22

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Ревуцька Дар’я Володимирівна, студентка 2 року навчання освітньої програми «Магістр», спеціальність «Приватне право», Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

22.12.2023 14:46

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

[2. Юридичні науки]

Автор: Сахно Наталія Володимирівна, студентка ІІ курсу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 01:38

ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Слободян Крістіна Русланівна, Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

26 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 27

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023

Вісімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
29-01-2024

Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024