2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

19.12.2023 15:52

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕЄСТРАЦІЇ МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ СУДЕН

[2. Юридичні науки]

Автор: Веремчук Владислав Сергійович, викладач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Відкрити тези доповіді »

11.12.2023 15:00

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНТЕРЕСУ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Грабовська Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного процесу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

04.12.2023 17:03

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Комарова Юлія Віталіївна, студентка 4 курсу групи ПБ-20-1, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету; Мельник Олена Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Державного податкового університету

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:11

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОЇ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Кошова Катерина Віталіївна, студентка ОС «Магістр» заочної форми навчання Навчально-наукового інституту права Київського національного університету Імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:58

ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Лавренюк Анастасія Сергіївна, здобувачка вищої освіти ОП «Магістр» Донецького національного університету імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

08.12.2023 11:50

ДО ПИТАННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

[2. Юридичні науки]

Автор: Лисюк Ярослав Юрійович, аспірант, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 13:54

ПЕРЕДУМОВИ ЗАРОДЖЕННЯ СІЧОВОГО РУХУ В УКРАЇНІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Маковецька Неля Євгенівна, докторант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Відкрити тези доповіді »

06.12.2023 14:07

АРГУМЕНТАЦІЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Медведчук Дмитро Миколайович, аспірант ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

18.12.2023 17:04

ЗНАЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА У ПІДГОТОВЦІ КВАЛІФІКОВАНИХ ПРАВНИКІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Новосад Ірина Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 11:35

ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Петришина Марина Олександрівна, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 01:35

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Польова Марія Андріївна, Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Відкрити тези доповіді »

22.12.2023 22:22

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Ревуцька Дар’я Володимирівна, студентка 2 року навчання освітньої програми «Магістр», спеціальність «Приватне право», Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

22.12.2023 14:46

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ

[2. Юридичні науки]

Автор: Сахно Наталія Володимирівна, студентка ІІ курсу Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 01:38

ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Слободян Крістіна Русланівна, Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

23 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-07-2024