2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

22.11.2023 22:19

ЩОДО ВРАХУВАННЯ СТУПЕНЮ ЧІТКОСТІ ТА ЗРОЗУМІЛОСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ УМИСЛУ ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ОСОБИ ЗА СТ.212 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Іванова Богдана Денисівна, студентка магістратури Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 13:08

ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Ганзевич Вадим Володимирович, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

22.11.2023 22:06

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Домашова Софія Костянтинівна, курсант 211 навчального взводу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 13:14

ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

[2. Юридичні науки]

Автор: Кабакчей Іван Андрійович, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 20:11

ЧАСТКА У СКЛАДЕНОМУ КАПІТАЛІ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

[2. Юридичні науки]

Автор: Казанцев Сергій Володимирович, асистент кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 14:17

ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Кушнір Тетяна Дмитрівна, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 12:31

ДЕМОКРАТІЯ ЯК МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: ВІД ІДЕЇ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Лепко Єлизавета Сергіївна, студентка юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 10:44

«РОЛЬ АКСІОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОГО РОЗСУДУ В ДОКТРИНІ ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ»

[2. Юридичні науки]

Автор: Нос Юлія Степанівна, студентка 5 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 11:07

«РОЗУМІННЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»

[2. Юридичні науки]

Автор: Полюх Романа Володимирівна, студентка 5 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

17.11.2023 17:29

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН ДЕРЖАВИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Сіваш Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

13.11.2023 15:20

КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Федоренко Дарья Віталіївна, здобувачка вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка»; Іваньков Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

22.11.2023 22:12

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ»

[2. Юридичні науки]

Автор: Чайковська Алла Віталіївна, студентка, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 14:45

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Шульженко Надія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцентка, старша наукова дослідниця відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 14:53

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Янишен Віктор Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

20.11.2023 14:45

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ (ПІДСУДНІСТЬ) ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Янчук Анатолій Анатолійович, аспірант кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 0

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024