2. Юридичні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

2. Юридичні науки

22.11.2023 22:19

ЩОДО ВРАХУВАННЯ СТУПЕНЮ ЧІТКОСТІ ТА ЗРОЗУМІЛОСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ВИЗНАЧЕННІ УМИСЛУ ПІД ЧАС КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ОСОБИ ЗА СТ.212 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Іванова Богдана Денисівна, студентка магістратури Університету митної справи та фінансів

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 13:08

ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Ганзевич Вадим Володимирович, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

22.11.2023 22:06

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Домашова Софія Костянтинівна, курсант 211 навчального взводу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 13:14

ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ

[2. Юридичні науки]

Автор: Кабакчей Іван Андрійович, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 20:11

ЧАСТКА У СКЛАДЕНОМУ КАПІТАЛІ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

[2. Юридичні науки]

Автор: Казанцев Сергій Володимирович, асистент кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 14:17

ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

[2. Юридичні науки]

Автор: Кушнір Тетяна Дмитрівна, курсант 3-го курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 12:31

ДЕМОКРАТІЯ ЯК МОДЕЛЬ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ: ВІД ІДЕЇ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Лепко Єлизавета Сергіївна, студентка юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 10:44

«РОЛЬ АКСІОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОГО РОЗСУДУ В ДОКТРИНІ ТА ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ»

[2. Юридичні науки]

Автор: Нос Юлія Степанівна, студентка 5 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 11:07

«РОЗУМІННЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА»

[2. Юридичні науки]

Автор: Полюх Романа Володимирівна, студентка 5 курсу юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

17.11.2023 17:29

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН ДЕРЖАВИ

[2. Юридичні науки]

Автор: Сіваш Олена Михайлівна, кандидат юридичних наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

13.11.2023 15:20

КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

[2. Юридичні науки]

Автор: Федоренко Дарья Віталіївна, здобувачка вищої освіти НУ «Чернігівська політехніка»; Іваньков Ігор Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, НУ «Чернігівська політехніка»

Відкрити тези доповіді »

22.11.2023 22:12

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНИХ»

[2. Юридичні науки]

Автор: Чайковська Алла Віталіївна, студентка, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 14:45

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Шульженко Надія Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцентка, старша наукова дослідниця відділу дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України

Відкрити тези доповіді »

24.11.2023 14:53

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[2. Юридичні науки]

Автор: Янишен Віктор Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

20.11.2023 14:45

ТЕРИТОРІАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ (ПІДСУДНІСТЬ) ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ

[2. Юридичні науки]

Автор: Янчук Анатолій Анатолійович, аспірант кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023