Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

26.09.2017 20:14

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Бандюк Анна Миколаївна, студентка групи ОА-14, Центральноукраїнський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

28.09.2017 18:36

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОБҐРУНТУВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гнидюк Маргарита Геннадіївна, студентка; Кучерова Тетяна Петрівна, старший викладач, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

29.09.2017 19:05

ЗВІТНІСТЬ, ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гнидюк Маргарита Геннадіївна,студентка, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»; Шубенко Єлизавета Сергіївна,асистент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

29.09.2017 09:13

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Долібська Марія Василівна, магістр Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Коцкулич Тетяна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Відкрити тези доповіді »

26.09.2017 20:39

МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Захарченко Юлія Петрівна, студентка групи ОА-14, Центральноукраїнський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

28.09.2017 19:00

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Сарапіна Ольга Андріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Пінчук Тетяна Анатоліїна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Юсупов Артем Марсельович, магістр спеціальності «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

24 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Шістдесят четверті економіко-правові дискусії
27-04-2022

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії
24-05-2022