Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит

26.09.2017 20:14

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ТА КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Бандюк Анна Миколаївна, студентка групи ОА-14, Центральноукраїнський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

28.09.2017 18:36

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В ОБҐРУНТУВАННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гнидюк Маргарита Геннадіївна, студентка; Кучерова Тетяна Петрівна, старший викладач, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

29.09.2017 19:05

ЗВІТНІСТЬ, ЯК ОСНОВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Гнидюк Маргарита Геннадіївна,студентка, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»; Шубенко Єлизавета Сергіївна,асистент, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

29.09.2017 09:13

ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Долібська Марія Василівна, магістр Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; Коцкулич Тетяна Ярославівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Відкрити тези доповіді »

26.09.2017 20:39

МЕТОД ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Захарченко Юлія Петрівна, студентка групи ОА-14, Центральноукраїнський національний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

28.09.2017 19:00

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ АКТИВІВ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

[Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит]

Автор: Сарапіна Ольга Андріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Пінчук Тетяна Анатоліїна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон; Юсупов Артем Марсельович, магістр спеціальності «Облік і оподаткування», Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024