8. Філологічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

8. Філологічні науки

20.12.2023 01:32

ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ

[8. Філологічні науки]

Автор: Батяєва Вікторія Ігорівна, студентка, Мелітопольсьский державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Відкрити тези доповіді »

19.12.2023 15:46

ЕМБЛЕМАТИКА В ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

[8. Філологічні науки]

Автор: Брикез Надія Вячеславівна, студентка 2 (магістерського) рівня вищої освіти українського мовно – літературного факультету імені Г. Квітки – Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Відкрити тези доповіді »

18.12.2023 17:19

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

[8. Філологічні науки]

Автор: Добровольська Неля Миколаївна, викладач вищої категорії, викладач-методист «Українська мова (за професійним спрямуванням)», Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий економічний коледж Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ. Україна

Відкрити тези доповіді »

19.12.2023 15:36

МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

[8. Філологічні науки]

Автор: Родін Олександр Кімович, викладач Харківської гуманітарно-педагогічної академії

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

26 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 27

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023

Вісімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
29-01-2024

Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024