1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

18.12.2023 15:36

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА

[1. Економічні науки]

Автор: Ватаманюк Ксенія Георгіївна, студентка, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:38

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

[1. Економічні науки]

Автор: Ворошилова Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський університет культури; Кирилова Єлизавета Юріївна, магістрантка кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський університет культури

Відкрити тези доповіді »

29.11.2023 18:47

ІНФОГРАФІКА ЯК МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

[1. Економічні науки]

Автор: Жуков Іван Андрійович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

11.12.2023 16:39

МАРКЕТИНГ В2В ЯК СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Економічні науки]

Автор: Крохмаль Аркадій Ігорович, магістрант, Одеський національний технологічний університет; Голодонюк Ольга Михайлівна, старший викладач, Одеський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 13:16

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА В ОНЛАЙН РЕЖИМІ

[1. Економічні науки]

Автор: Круглова Ольга Гнатівна, викладач, ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 01:44

ОГЛЯД ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКІВСТКИХ УСТАНОВ, СТВОРЕНИХ У ВИГЛЯДІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ З ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Некрасов Олександр Васильович, АТ «Полтава-банк», голова наглядової ради; Шляховий Юрій Віталійович, АТ «Полтава-банк», незалежний директор наглядової ради

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 12:32

ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ В E-COMMERCE

[1. Економічні науки]

Автор: Непочатова Галина Володимирівна, викладач-методист, ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:16

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

[1. Економічні науки]

Автор: Сідакова Вікторія Василівна, студентка 1 курсу ФЕіМ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Сумський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

29.11.2023 18:40

СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІН ТА ТАРИФІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Сіренко Єва Михайлівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

27.11.2023 20:12

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА БІЗНЕСУ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

[1. Економічні науки]

Автор: Струк Тарас Васильович, студент 2 курсу магістратури спеціальності – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, ОП «Міжнародні комунікації», Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Відкрити тези доповіді »

18.12.2023 17:13

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРИДБАННЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет; Моспан Катерина, здобувачка гр. ОП-20-1д, Дніпровський державний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

21.12.2023 11:36

УПРАВЛІННЯ IНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Чекмасова Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

21.12.2023 11:25

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПОСТАЧАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Чекмасова Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Євстратов Сергій Володимирович, магістр кафедри менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

26 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 27

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023

Вісімдесят другі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
29-01-2024

Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024