1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

18.12.2023 15:36

СТРАХОВІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА

[1. Економічні науки]

Автор: Ватаманюк Ксенія Георгіївна, студентка, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:38

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

[1. Економічні науки]

Автор: Ворошилова Ганна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський університет культури; Кирилова Єлизавета Юріївна, магістрантка кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський університет культури

Відкрити тези доповіді »

29.11.2023 18:47

ІНФОГРАФІКА ЯК МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

[1. Економічні науки]

Автор: Жуков Іван Андрійович, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

11.12.2023 16:39

МАРКЕТИНГ В2В ЯК СУЧАСНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

[1. Економічні науки]

Автор: Крохмаль Аркадій Ігорович, магістрант, Одеський національний технологічний університет; Голодонюк Ольга Михайлівна, старший викладач, Одеський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 13:16

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРОЗНАВСТВА В ОНЛАЙН РЕЖИМІ

[1. Економічні науки]

Автор: Круглова Ольга Гнатівна, викладач, ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 01:44

ОГЛЯД ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКІВСТКИХ УСТАНОВ, СТВОРЕНИХ У ВИГЛЯДІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ З ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Некрасов Олександр Васильович, АТ «Полтава-банк», голова наглядової ради; Шляховий Юрій Віталійович, АТ «Полтава-банк», незалежний директор наглядової ради

Відкрити тези доповіді »

14.12.2023 12:32

ОМНІКАНАЛЬНІСТЬ В E-COMMERCE

[1. Економічні науки]

Автор: Непочатова Галина Володимирівна, викладач-методист, ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Відкрити тези доповіді »

20.12.2023 02:16

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ

[1. Економічні науки]

Автор: Сідакова Вікторія Василівна, студентка 1 курсу ФЕіМ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Сумський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

29.11.2023 18:40

СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІН ТА ТАРИФІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Сіренко Єва Михайлівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ; Чухліб Алла Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики та економічного аналізу, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

27.11.2023 20:12

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНА ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ТА БІЗНЕСУ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

[1. Економічні науки]

Автор: Струк Тарас Васильович, студент 2 курсу магістратури спеціальності – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, ОП «Міжнародні комунікації», Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Відкрити тези доповіді »

18.12.2023 17:13

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРИДБАННЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

[1. Економічні науки]

Автор: Хмелюк Альона Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів та обліку, Дніпровський державний технічний університет; Моспан Катерина, здобувачка гр. ОП-20-1д, Дніпровський державний технічний університет

Відкрити тези доповіді »

21.12.2023 11:36

УПРАВЛІННЯ IНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Чекмасова Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

21.12.2023 11:25

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ПОСТАЧАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Чекмасова Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Євстратов Сергій Володимирович, магістр кафедри менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

23 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024

Вісімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-06-2024

Вісімдесят восьмі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-07-2024