Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

05.12.2019 13:19

FEATURES OF UKRAINE RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT IN THE FAST FOOD SEGMENT

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Tomalia Tetiana Stanislavivna, Ph.D., Assoc., Khmelnytsky National University; Bilous Alina Oleksandrivna, MSc, Khmelnytsky National University

Відкрити тези доповіді »

13.12.2019 10:41

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Артімонова Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 22:07

ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ ІТ-КОМПАНІЙ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вельмакіна Ольга Владиславівна, студент, Житомирський національний агроекологічний університет

Відкрити тези доповіді »

14.12.2019 16:37

ШАХРАЙСТВО НА ПІДПРИЄМСТВІ. КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Жарська Тетяна Михайлівна, студентка групи ПТ-16-1, Інститут економіки та менеджменту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна; Обельницька Христина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 19:21

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кушнір Катерина Дмитрівна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Оскома Олена Володимирівна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 20:26

ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОЇ БІО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Овсяннікова Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 20:56

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИ-ЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Синькевич Надія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя; Панчишин Діана Володимирівна, студентка 4 курсу, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 17:47

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Собко Владислав Олександрович, магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет; Шуст Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 19:01

МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Старчик Наталія Валентинівна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету; Бондарець Олена Миколаївна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 19:49

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ходюк Ольга Олегівна, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 17:44

ЩОДО АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шуст Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет; Матвієнко Дмитро Анатолійович, магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

09.12.2019 19:10

ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яцущак Андрій Михайлович, студент «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» групи ПТ-16-1, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна; Обельницька Христина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

28 травня 2024

До початку конференції залишилось днів 10

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024

Вісімдесят шості економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
28-05-2024