Вас вітає Наукова спільнота!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами

05.12.2019 13:19

FEATURES OF UKRAINE RESTAURANT BUSINESS DEVELOPMENT IN THE FAST FOOD SEGMENT

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Tomalia Tetiana Stanislavivna, Ph.D., Assoc., Khmelnytsky National University; Bilous Alina Oleksandrivna, MSc, Khmelnytsky National University

Відкрити тези доповіді »

13.12.2019 10:41

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА АГРОПРОДОВОЛЬЧИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Артімонова Ірина Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 22:07

ОБГРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ ІТ-КОМПАНІЙ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Вельмакіна Ольга Владиславівна, студент, Житомирський національний агроекологічний університет

Відкрити тези доповіді »

14.12.2019 16:37

ШАХРАЙСТВО НА ПІДПРИЄМСТВІ. КОРПОРАТИВНЕ ШАХРАЙСТВО

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Жарська Тетяна Михайлівна, студентка групи ПТ-16-1, Інститут економіки та менеджменту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Україна; Обельницька Христина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 19:21

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Кушнір Катерина Дмитрівна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Оскома Олена Володимирівна, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 20:26

ПРИНЦИПИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТАЛОЇ БІО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Овсяннікова Наталія Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 20:56

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИ-ЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Синькевич Надія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя; Панчишин Діана Володимирівна, студентка 4 курсу, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 17:47

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СИСТЕМІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Собко Владислав Олександрович, магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет; Шуст Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 19:01

МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Старчик Наталія Валентинівна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету; Бондарець Олена Миколаївна, викладач, Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

Відкрити тези доповіді »

17.12.2019 19:49

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Ходюк Ольга Олегівна, студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"

Відкрити тези доповіді »

16.12.2019 17:44

ЩОДО АСПЕКТІВ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Шуст Олена Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет; Матвієнко Дмитро Анатолійович, магістрант, Білоцерківський національний аграрний університет

Відкрити тези доповіді »

09.12.2019 19:10

ЩОДО НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

[Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами]

Автор: Яцущак Андрій Михайлович, студент «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» групи ПТ-16-1, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна; Обельницька Христина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії

Термін подання матеріалів

24 травня 2022

До початку конференції залишилось днів 2

Подати заявку

Конференції

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Шістдесят четверті економіко-правові дискусії
27-04-2022

Шістдесят п'яті економіко-правові дискусії
24-05-2022