Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

27.11.2017 16:33

MEDICAL LAW AS A MODERN TOOL FOR PROTECTION HUMAN RIGHTS

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Glushchenko Veronika Romanivna, student of the University of the State Fiscal Service of Ukraine

Відкрити тези доповіді »

08.11.2017 21:26

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Андріяшевська Софія Романівна, студентка юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти

Відкрити тези доповіді »

20.11.2017 17:00

МОЛОДЬ ПІД ЗАХИСТОМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Андрушко Ю.А., студентка Хмельницького університету управління та права

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:24

ПАТРОНАТ ЯК ОДНА З ФОРМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ващенко Надія Сергіївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 07:34

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ НА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ БЕЗ НАМІРУ СТВОРИТИ СІМ’Ю

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Волох Аліна Сергіївна, студентка юридичного факультету, Чернігівський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:34

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО – ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Головень Євгенія Євгеніївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 08:09

ЗНАЧЕННЯ СУТНІСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНСТИТУТУ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, професор Полтавського інституту бізнесу, заслужений юрист України

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 07:28

''ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО'' - ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ЖІНКИ В СІМ'Ї

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Кирдан Юрій Васильович, студент, Чернігівський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 12:04

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ, ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА РОЗУМНОСТІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Малик Степан Богданович, студент, Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:37

ВІДЕОГРАМА ЯК ОБ’ЄКТ СУМІЖНИХ ПРАВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Павлушин Вячеслав Андрійович, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 07:11

КОНТРАКТ ЯК ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Пантак Вікторія Олегівна, студентка 3-го курсу, господарсько - правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 21:34

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПРОТИПРАВНИМИ РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Прочан Роман Сергійович, студент 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Запорізького національного університету

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:39

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА АКТИВНУ ТА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Рибачук Ганна Валентинівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

27.11.2017 17:48

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ТА ЙОГО ФОРМА

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Скворцова Тетяна Владиславівна, магістрант, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 21:26

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Теліус Анастасія Володимирівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 9

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023