Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення

27.11.2017 16:33

MEDICAL LAW AS A MODERN TOOL FOR PROTECTION HUMAN RIGHTS

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Glushchenko Veronika Romanivna, student of the University of the State Fiscal Service of Ukraine

Відкрити тези доповіді »

08.11.2017 21:26

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ ГАРАНТІЙ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Андріяшевська Софія Романівна, студентка юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут післядипломної освіти

Відкрити тези доповіді »

20.11.2017 17:00

МОЛОДЬ ПІД ЗАХИСТОМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Андрушко Ю.А., студентка Хмельницького університету управління та права

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:24

ПАТРОНАТ ЯК ОДНА З ФОРМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Ващенко Надія Сергіївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 07:34

ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ НА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ БЕЗ НАМІРУ СТВОРИТИ СІМ’Ю

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Волох Аліна Сергіївна, студентка юридичного факультету, Чернігівський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:34

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО – ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Головень Євгенія Євгеніївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 08:09

ЗНАЧЕННЯ СУТНІСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНСТИТУТУ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, професор Полтавського інституту бізнесу, заслужений юрист України

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 07:28

''ПРАВО НА МАТЕРИНСТВО'' - ОСОБИСТЕ НЕМАЙНОВЕ ПРАВО ЖІНКИ В СІМ'Ї

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Кирдан Юрій Васильович, студент, Чернігівський національний технологічний університет

Відкрити тези доповіді »

30.11.2017 12:04

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ, ДОБРОСОВІСНОСТІ ТА РОЗУМНОСТІ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Малик Степан Богданович, студент, Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:37

ВІДЕОГРАМА ЯК ОБ’ЄКТ СУМІЖНИХ ПРАВ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Павлушин Вячеслав Андрійович, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 07:11

КОНТРАКТ ЯК ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Пантак Вікторія Олегівна, студентка 3-го курсу, господарсько - правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 21:34

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПРОТИПРАВНИМИ РІШЕННЯМИ, ДІЯМИ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ (НОРМАТИВНИЙ АСПЕКТ)

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Прочан Роман Сергійович, студент 2 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Запорізького національного університету

Відкрити тези доповіді »

05.12.2017 18:39

ЗАОХОЧЕННЯ ЗА АКТИВНУ ТА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Рибачук Ганна Валентинівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ

Відкрити тези доповіді »

27.11.2017 17:48

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДОРУЧЕННЯ ТА ЙОГО ФОРМА

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Скворцова Тетяна Владиславівна, магістрант, Донецький національний університет імені Василя Стуса

Відкрити тези доповіді »

29.11.2017 21:26

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЖІНОК

[Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення]

Автор: Теліус Анастасія Володимирівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

25 квітня 2024

До початку конференції залишилось днів 12

Подати заявку

Конференції

Конференції 2024

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Вісімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-02-2024

Вісімдесят четверті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
26-03-2024

Вісімдесят п'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
25-04-2024