1. Економічні науки - Наукові конференції

Вас вітає Інтернет конференція!

Вітаємо на нашому сайті

Рік заснування видання - 2014

1. Економічні науки

21.12.2022 10:43

ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОВОЄННОГО РОЗВИТКУ

[1. Економічні науки]

Автор: Yuliia Teres, Ph.D. researcher Faculty of Law, Economics and Finance (FDEF) at the University of Luxembourg

Відкрити тези доповіді »

23.12.2022 11:21

FORMATION OF SYSTEM OF STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS IN UKRAINE

[1. Економічні науки]

Автор: Биців Марія, аспірант, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

21.12.2022 15:09

СТРАТЕГІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

[1. Економічні науки]

Автор: Горбач Діана Володимирівна, студентка, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Відкрити тези доповіді »

23.12.2022 01:24

ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

[1. Економічні науки]

Автор: Гринюк Ангеліна Валентинівна, здобувачка вищої освіти ступеня бакалавр ОПП «Облік і оподаткування» спеціальності «Облік і оподаткування», Львівський торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

11.12.2022 00:36

ВАЖЛИВІСТЬ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ БРЕНДИНГУ ПРОДУКЦІЇ ДЛЯ ТЮТЮНОВОЇ КОМПАНІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

[1. Економічні науки]

Автор: Козакова Руслана Юріївна, Київський національний лінгвістичний університет

Відкрити тези доповіді »

13.12.2022 23:55

КОНТРОЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДКСУ У СФЕРІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

[1. Економічні науки]

Автор: Красівський Данило Романович, студент, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

23.12.2022 01:20

ВПЛИВ ІТ-РИНКУ НА ПОВОЄННИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

[1. Економічні науки]

Автор: Кречетова Ірина Геннадіївна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

15.12.2022 10:17

СТАН ТА СПРОМОЖНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

[1. Економічні науки]

Автор: Купінець Лариса Євгенівна, доктор економічних наук, професор, ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАНУ»; Шершун Ольга Миколаївна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії, ДУ «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень НАНУ»

Відкрити тези доповіді »

21.12.2022 23:47

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

[1. Економічні науки]

Автор: Курганов Василь Русланович, студент, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Відкрити тези доповіді »

23.12.2022 02:13

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ

[1. Економічні науки]

Автор: Лісений Євген Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; Колісник Ярослав Валерійович, студент, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Відкрити тези доповіді »

22.12.2022 00:27

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ІНСТИТУТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

[1. Економічні науки]

Автор: Лучик Ірина Олегівна, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича; Лучик Павло Олегович, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Відкрити тези доповіді »

21.12.2022 22:29

ВПЛИВ ОФШОРНИХ МЕХАНІЗМІВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

[1. Економічні науки]

Автор: Мірошниченко Олександр Володимирович, студент 2 курсу магістратури факультету міжнародні економічні відносини, Сумського державного університету, м. Суми

Відкрити тези доповіді »

21.12.2022 21:29

ДО СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

[1. Економічні науки]

Автор: Павлюк О.О., доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародного менеджменту, Державний торговельно-економічний університет; Ільницький Р.Є., аспірант кафедри міжнародного менеджменту, Державний торговельно-економічний університет

Відкрити тези доповіді »

21.12.2022 21:47

БЮДЖЕТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАТКІВ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

[1. Економічні науки]

Автор: Ромадіна Поліна Альбертівна, студентка, Львівський національний університет імені Івана Франка

Відкрити тези доповіді »

13.12.2022 23:58

ВПЛИВ ВІЙНИ НА СТАРТАП ЕКОСИСТЕМУ В УКРАЇНІ

[1. Економічні науки]

Автор: Самчук Анна Андріївна, студентка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

Відкрити тези доповіді »

Приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему:

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки

Термін подання матеріалів

19 грудня 2023

До початку конференції залишилось днів 18

Подати заявку

Конференції

Конференції 2023

Конференції 2022

Конференції 2021

Конференції 2020

Конференції 2019

Конференції 2018

Конференції 2017

Конференції 2016

Конференції 2015

Конференції 2014

:: LEX-LINE :: Юридична лінія

Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки

Наукові конференції

Економіко-правові дискусії. Спільнота

Календар


Сімдесят дев'яті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
27-10-2023

Вісімдесяті економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
23-11-2023

Вісімдесят перші економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки
19-12-2023